Waterpartijen in Anna's Hoeve zijn niet drekkig


zondag 10 augustus 2008


Home          Natuur

Het Uit-katern van de Gooi- en Eemlander van 7 augustus pakte verrassend uit, met een beschrijving van het "Wandelrondje Anna's Hoeve" (een van de wandelingen van het Goois Natuurreservaat).

Bij de beschrijving in de krant valt wel het nodige op te merken.  

Over het moeilijk te vinden eerste paaltje, dat het begin van de route markeert: Meermalen heeft de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve aan het GNR gevraagd om het paaltje te verplaatsen. Dat is uiteindelijk gedaan, maar het is niet op de door ons voorgestelde plek terechtgekomen. Wel staat het nu wat dichter bij de slagboom dan vroeger, toen het paaltje dus NOG moeilijker te vinden was.  

"Op een aantal plekken wordt de ondergrond (van het zandpad) plotseling rul, geen pretje als je loopt met een rolstoel of buggy". Een terechte aanmerking. De rulle plekken zijn veroorzaakt door vrachtwagens die indertijd nodig waren voor de vijversaneringen. Er is na de werkzaamheden wel geŽgaliseerd, maar perfect zijn de paden niet opgeleverd. Hopelijk zal de tijd deze wonden helen.  

"Verder is het oppassen geblazen voor glasscherven en hondendrollen".  De glasscherven zijn omhooggekomen uit de ondergrond. Zij tonen aan dat Anna's Hoeve van in de jaren dertig, veertig en vijftig door de gemeente Hilversum is aangelegd met gebruikmaking van huisvuil. Vrijwilligers hebben overigens al heel wat glasscherven van de paden verwijderd. Wat betreft de hondendrollen, tja, er zijn baasjes die het niet willen leren....  

De geringde bomen in de beschrijving zijn Amerikaanse vogelkersen, die al jarenlang door de boswerkvrijwilligers van Anna's Hoeve worden bestreden. Deze twee joekels bij de middelste brug zijn bewust niet omgezaagd maar geringd. Met succes, want de bomen vormen nu "dood staand hout", zeer nuttig voor de natuur, zoals in de beschrijving wordt uitgelegd.  

"Ze zouden alleen wel eens de plas mogen schoonmaken. Er ligt heel veel drek in." "Laten ze daar nou precies mee bezig zijn." Hier klopt niets van. Het schoonmaken van de vijverbodems is allang klaar. Behoudens misschien een paar hondendrollen ligt er geen drek in de vijvers. Er groeien door de warmte wel veel algen in, en dat is geen fraai gezicht. En er drijft nogal wat hout en andere rommel in het water, vooral bij de oevers. Ook niet fraai. Het is helaas een illusie dat het Goois Natuurreservaat of welke andere instantie dan ook  mankracht beschikbaar zou hebben om daar wat aan te doen.  

Het kaartje bij het verhaal in de krant klopt niet. Sinds de herinrichting van de Speelweide in 2006 is het voorlaatste stuk van de route verlegd naar de Liebergerweg. En het restaurant-icoontje aan de Weg over Anna's Hoeve is misplaatst, want het Paviljoen is al in augustus 2005 afgebrand.

 

Hieronder vindt u een scan van het artikel uit de Gooi en Eemlander. Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding.

Hondenrondje.JPG (6342032 bytes)

Site Meter