Werkwandeling door Anna's Hoeve met het Goois Natuurreservaat


woensdag 02 september 2009


Home      Natuur     Forum

Op woensdagmiddag 26 augustus ging de Bosploeg (een groepje vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve) nu eens niet aan de slag met takkenscharen, zaagjes en bijlen om de ongewenste Amerikaanse Vogelkers te verwijderen. In plaats daarvan vond er een inventariserende wandeling door Anna's Hoeve plaats met stafleden van het Goois Natuurreservaat, de eigenaar van natuurgebied Anna's Hoeve. Ook Ruud Bochardt, sinds mei de voorzitter van onze vereniging, wandelde mee.  

Er werd tijdens de wandeling letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij een groot aantal zaken die in Anna's Hoeve aan de orde zijn. Een onvolledige opsomming, In willekeurige volgorde:

-De begin 2009 door GNR uitgevoerde dunningen, en aanplant van nieuw jong bos op vele plekken in Anna's Hoeve.

-Hoog opschietend onkruid verwijderen uit het rondom de Speelweide aangeplante bosplantsoen. Daarmee heeft de Bosploeg zich na de vernieuwing van de Speelweide (2006) beziggehouden. Nu de nieuwe struikjes ruim drie jaar hebben kunnen groeien wordt met deze klus gestopt.

-Het vandalisme, met name op de Speelweide.

-IdeeŽn voor een "jubileumcadeau" van onze Vereniging ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan.  

-De hoofdtaak van de bosploeg; het zoveel mogelijk uitroeien van de Amerikaanse vogelkers.

-Het open houden van de heideveldjes achterin Anna's Hoeve.

-De mogelijke aanleg van een natuurbrug van Anna's Hoeve naar de Monnikenberg achterin Anna's Hoeve, over de spoorbaan heen, mogelijk in combinatie met de nieuwe busbaan (als die er komt) en de (dan ook) te verleggen Weg over Anna's Hoeve.  

Op de foto van rechts naar links verenigingsvoorzitter Ruud Bochardt, boswachter Gerrit Kremer (GNR Regiobeheerder Zuid), bosploeglid Rita Witte, GNR-vrijwilligersbegeleider Jaap Vlaanderen (met achter hem, bijna onzichtbaar, bosploeglid Marcel van Coesant). Op de achtergrond bosploegcoŲrdinator Gerard Peet, bosploeglid Annemieke Peet, en (half verscholen achter een boom) Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer van het GNR.

Bosploeglid Ria Wulfers ontbreekt op deze door haar gemaakte foto.

 

Site Meter