Aanleg oeverstrook wordt voltooid


vrijdag 19 september 2008


Home     Plan Anna's Hoeve
Het afvoeren van opgezogen zand uit de vijvers van Anna's Hoeve naar het Laarder Wasmeer is voltooid, en er is een begin gemaakt met het afvoeren van de pijpleidingen. Maar het opspuiten van een nieuwe oeverstrook aan de noordkant van de Bergvijver was nog niet helemaal klaar. In de achterste punt van de Bergvijver wordt nog water-met-zand opgezogen, dat wordt gedeponeerd op de plek van de nieuwe oeverstrook. Zie foto! 

Site Meter