Achterste vijvers worden uitgediept


maandag 25 augustus 2008


Home        Plan Anna's Hoeve

Op maandagochtend 25 augustus begonnen de voorbereidende werkzaamheden voor het uitdiepen van de achterste vijvers van Anna's Hoeve, die afgelopen voorjaar gesaneerd zijn. Er worden weer stukken buis aangesloten op de "baggerbrug" over de Liebergerweg. In plaats van giftig baggerslib, zal er nu schoon zand naar het Laarder Wasmeer worden gepompt.  Daarmee kan de zandwinput worden gedempt, die in de jaren vijftig is gemaakt voor het oppompen van zand voor het aanleggen van de sportvelden voor EMM (nu HSV Wasmeer) en voor de Zebra's.

Ook wordt een klein deel van het zand benut om aan de noordoever van de Bergvijver een ondiepe strook te realiseren, overeenkomstig het herinrichtingsplan voor de vijvers dat al enkele jaren geleden door de Gemeente Hilversum in overleg met het Goois Natuurreservaat is gemaakt. Hier komt een smalle oeverzone met vochtige natuur.

Het wegpompen van het zand zal naar verwachting een week of zes duren, tot half oktober dus.  

Door de vijvers uit te diepen, zal er ook in extreem droge tijden voldoende grondwater in de vijvers blijven staan om de vissen in leven te houden.  

Vooral de Vijver bij het Voormalige Witte Strandje en de Bergvijver worden uitgediept, en dan met name in het midden. Afgezien van de noordoever van de Bergvijver, verandert er aan de oevers in principe niets: steile oevers blijven steil, flauwe oevers blijven flauw. De smalle Verbindingsvijvers worden nauwelijks of helemaal niet verdiept, om te voorkomen dat de oevers gaan afkalven.  

De Speelweidevijver en (onlangs ook) de Slurf tussen de Speelweidevijver en het Dammetje zijn al eerder uitgediept. Zodra ook de achterste vijvers op diepte zijn gebracht, kan het Dammetje verdwijnen. Het water in de achterste vijvers zal dan enkele decimeters zakken, de Speelweidevijver (die enkele centimeters boven het grondwaterpeil staat, erg laag dus) zal ongeveer evenveel stijgen. En er zal weer volop vis in de Speelweidevijver gaan zwemmen. Er zitten nu al wat vissen in de Speelweidevijver, maar niet veel.  

Nadat de dam is verdwenen, zal GNR op die plaats een vierde brug aanleggen, die dan vanuit Hilversum gezien de "nieuwe eerste brug" zal zijn. Het is niet te voorkomen dat de wandelroute van de Speelweidevijver naar de Bult van Dudok vice versa tijdelijk onderbroken zal worden, totdat de nieuwe brug opengesteld wordt.  

Net als indertijd na de sanering van de Speelweide zal er voor de Bergvijver waarschijnlijk nog een kleine extra sanering nodig zijn. Twee plaatsen zijn namelijk vergeten, en de vervuiling op die plaatsen wordt nu onderzocht. Het betreft de voormalige aanlegsteiger van de roeibootjes (tussen de vissteiger en het fietspad langs de Weg over Anna's Hoeve), en de grond onder de vissteiger zelf, die destijds IN de vijver is gebouwd. Wanneer de oude vissteiger gaat verdwijnen en wordt vervangen door een nieuwe (drijvende?) vissteiger is nog niet bekend.

Site Meter