Baggeren van de vijvers in alle rust gestart


zondag 04 mei 2008


Home      Plan Anna's Hoeve

Op donderdag 24 april was het eindelijk zover: de baggerzuigboot van KLAAR Baggertechnieken BV begon met het wegzuigen van het giftige baggerslib op de bodem van de achterste vijvers van Anna's Hoeve. Er werd begonnen in de Bergvijver, bij de derde brug (zie foto's in het fotoboek). Al snel werd onder de brug doorgevaren en ging het baggeren verder in de Verbindingsvijver. De rest van de Bergvijver zal pas helemaal aan het eind worden afgemaakt, naar verwachting eind juli.  

Al het zwarte slib en de bovenste centimeters schoon wit zand zal van de bodems worden weggezogen, zodat er een volledig schone waterbodem overblijft.  

Voordat de baggerboot ging varen, was er vanuit het Laarder Wasmeer (vanaf 21 april) water ingelaten in de Bergvijver, om het peil wat te laten stijgen zodat de boot nergens zou vastlopen. Vroeger werd er regelmatig Wasmeerwater ingelaten. Maar de Wasmeren worden nu ook gesaneerd. Wat er nu werd ingelaten, was geen Wasmeerwater, maar water uit de Lorentzvijver, dat sinds afgelopen najaar gewoonlijk wordt geloosd op de Gooiergracht, samen met het gezuiverde rioolwater. Maar Waternet kan het Lorentzvijverwater ook naar Anna's Hoeve sturen, en dat gebeurde nu voor het eerst "in het echt". Door de droogte in april was er echter vanuit de Lorentzvijver géén regenwaterrioolwater beschikbaar. Maar via de Lorentzvijver wordt ook het z.g. Interceptiewater afgevoerd. Dat is zeer schoon water, opgepompt uit het diepe grondwater via voormalige waterwinputten aan de Larenseweg. Het betreft hier water dat verontreinigd is met sporen tri en per (giftige stoffen, in het verleden geloosd door onbekende vervuilers). De gifstoffen worden er uitgehaald. Het schoongemaakte water werd tot afgelopen najaar gebruikt om de Laarder Wasmeervennen bij droogte op peil te houden. Maar dat is verleden tijd. Dat het interceptiewater nu gebruikt kan worden om de vijvers van Anna's Hoeve op peil te houden, is een grote aanwinst. Hopelijk blijft deze voorziening bestaan als alle saneringen achter de rug zijn!!  

Nadat op 11 april het saneren van de Van Riebeeckvijver was voltooid, was de omleidingspijp voor het regenwaterriool niet meer nodig. Deze pijp heeft er voor gezorgd dat er geen giftig slib vanuit de stadsvijvers in de Speelweidevijver terecht kon komen, nadat die in de zomer van 2005 was gesaneerd. Want vanaf eind december 2004 werd het regenwaterrioolwater vanuit de Van Riebeeckvijver rechtstreeks geloosd op de tweede vijver, de Vijver bij het voormalige Witte Strandje. 

Het opgraven van de niet meer nodige omleidingspijp begon op 17 april. Op 29 april was de hele pijp omhoog gehaald (zie foto) en werd de Van Riebeeckvijver weer aangesloten op de Speelweidevijver. Wie verwachtte dat die vijver, die sinds de sanering in 2005 op grondwaterniveau stond, daardoor weer zou volstromen, kwam bedrogen uit. Doordat er al enkele weken nauwelijks regen was gevallen, stond de Van Riebeeckvijver na sanering ook op grondwaterniveau. Na enkele regenbuien werd die vijver wel weer aardig gevuld, maar nog niet genoeg om al water te laten doorstromen naar Anna's Hoeve! Daar zal nog heel wat extra regen voor nodig zijn. Overigens zal het binnenstromen van water in de Speelweidevijver normaliter niet meer te zien zijn. Vroeger lag de instroompijp erg hoog. Bij laag water kon je er overheen lopen, tot aan het eind van de pijp waar het water uit kwam. Dat is definitief voorbij. De nieuwe instroompijp is ONDER de (na de sanering verlaagde) vijverbodem aangelegd. Er is niets meer van te zien!  

Op 29 april werd er ook een begin gemaakt met het uitdiepen en verbreden van de Slurf. Daarmee werd bij het Dammetje begonnen (zie foto). Doordat ook de Slurf tot in het grondwater wordt uitgediept, zal deze in de toekomst nooit meer droogvallen.

Verbreden en uitdiepen slurf, 29-4-2008.jpg (92399 bytes)

Hier begon de omleidingspijp.jpg (68306 bytes)

Wordt vervolgd!!

Site Meter