De Slurf bevat weer water


woensdag 07 mei 2008


Home        Plan Anna's Hoeve

Het uitdiepen en verbreden van de Slurf, begonnen op 29 april, is op 5 mei (de tweede werkdag) al bijna tot de helft gevorderd. Tot aan de inham aan de noordkant, die op dit moment wordt uitgediept (zie foto), staat er weer water in de slurf: grondwater. In de buurt van het dammetje zijn enkele decimeters boven de (tijdelijke) waterlijn restanten tevoorschijn gekomen van de oude houten beschoeiing (zie foto's). Als over enkele dagen de slurf zich verder met grondwater zal hebben gevuld, verdwijnen deze restanten naar verwachting weer uit het zicht.  

Het werk gaat zo snel dat waarschijnlijk al over enkele dagen het tijdelijke dijkje (zie fotoalbum) verdwenen zal zijn dat de Slurf nu nog scheidt van de reeds uitgediepte Speelweidevijver.

 

Site Meter