Plan voor nieuwe RWZI en voor nieuwbouwwijk staat op losse schroeven


zaterdag 01 maart 2008


Home           Plan Anna's Hoeve

In de vorige Anna's Hoeve Koerier stond een nog betrekkelijk optimistisch artikel over de aangepaste plannen voor een nieuwe rioolwaterzuivering. Er is echter een grote kink in de kabel gekomen, waardoor het hele plan nu op losse schroeven staat, en het zelfs onzeker is of de nieuwe woonwijk waar de gemeente Hilversum zo naar uitkijkt ooit wel gebouwd zal kunnen worden.  

Het eerste ontwerp: een RWZI onder de nieuwe berg van vervuilde grond, bleek onbetaalbaar wegens de nodige extra funderingskosten waar men pas achter kwam toen de bouwvergunning al was aangevraagd. Het nieuwe ontwerp: een RWZI naast de grondberg, bleek echter ook onbetaalbaar te worden. Wegens ruimtegebrek op de toegewezen plek zou de zuivering over een of meer van de geplande bergingsbassins heen gebouwd moeten worden. Ook dat bleek sterk kostenverhogend te zijn.  

Maar daar kwam nog wat bij. Het is niet gelukt om de benodigde vergunningen te krijgen om het zeer schone gezuiverde rioolwater te gaan gebruiken om het in de Gooise bodem te laten wegzakken. De huidige wet- en regelgeving blijkt daar nog niet in te voorzien! Dat is zeer verrassend. Immers, al in 2002 was de "denkrichting" van het Hoogheemraadschap om extra te investeren in de duurdere MBR-techniek, om het daarmee te verkrijgen extra schone restwater te kunnen gebruiken om de verdroging van het Gooi te bestrijden. Men zou toch denken dat de wettelijke (on-)mogelijkheden daartoe waren onderzocht voordat die denkrichting werd omgezet in beleidsbesluiten. Dit lijkt op een tweede gigantische blunder van het Hoogheemraadschap.    

In november heeft het bestuur van het Hoogheemraadschap besloten om het overleg met de projectpartners een half jaar stop te zetten om in die tijd ALLE denkbare opties opnieuw te kunnen bestuderen. Waaronder het moderniseren van de bestaande oude RWZI zonder gebruik te maken van de duurdere MBR-methode. En dan misschien wel op de plek van de bestaande RWZI. Voor de conventionele zuiveringsmethode is bovendien meer ruimte nodig. En misschien is bij een "ouderwetse" RWZI de stankcirkel, die woningbouw vlakbij een RWZI onmogelijk maakt, ook wel groter.  

Gedeputeerde Moens van de provincie Noord-Holland, die al eerder heeft geholpen om het stagnerende Plan Anna's Hoeve vlot te trekken, heeft de moed nog niet opgegeven om het nu in de wachtstand gezette MBR-plan alsnog uitgevoerd te kunnen krijgen. Maar voorlopig moet iedereen wachten op het resultaat van de nieuwe studies van het Hoogheemraadschap.  

Voor het schrijven van dit artikel is mede gebruik gemaakt van informatie die door de PvdA afdeling Hilversum op haar website is geplaatst, nadat de gemeenteraad door B&W in het openbaar was ingelicht over de jongste ontwikkelingen. 

 

Site Meter