Nieuwe waterzuivering:

alweer een nieuw plan in de maak

 

Moderne compacte MBR-installatie gaat definitief niet door


zaterdag 26 juli 2008


Home       Plan Anna's Hoeve

"Plan voor nieuwe RWZI en voor nieuwbouwwijk staat op losse schroeven", kopte de vorige Anna's Hoeve Koerier. Het bestuur van Hoogheemraadschap AGV had in november besloten om een half jaar uit te trekken om alle mogelijke opties voor een nieuwe RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Hilversum Oost opnieuw te onderzoeken. Daarbij werd de kans al genoemd dat zou moeten worden afgezien van de moderne, compacte Membraan-Bio-Reactortechniek (MBR) die extra schoon "effluent" (gezuiverd rioolwater) oplevert.  

Op 16 en 17 juli werd via de Gooi- en Eemlander bekend dat AGV definitief afziet van de MBR-technologie, en dat men nog steeds (zonder veel hoop op succes) hoopt de nieuwe RWZI op een andere plek te kunnen bouwen. Dit lijkt een mager resultaat van acht maanden onderzoek!  

Een conventionele (gewone) RWZI kost meer ruimte dan een MBR-installatie. Gelukkig is er met gebruik van de tegenwoordige technologie lang niet zoveel ruimte nodig als vroeger. De bestaande installatie neemt, inclusief de accumulatievijver, zo'n 13 hectare in beslag. Die ruimte had beschikbaar moeten komen voor woningbouw. Maar er is nu tussen de geplande (en al gedeeltelijk bestaande) berg met vervuilde grond en het Laarder Wasmeer slechts anderhalve hectare beschikbaar, en dat is echt niet genoeg. Na de zomervakantie gaan de bij de RWZI-problematiek betrokken partijen (AGV, de gemeente Hilversum, het Goois Natuurreservaat en de provincie Noord-Holland) samen proberen op zo'n manier met de ruimte te schuiven dat er toch zoveel mogelijk woningen gebouwd kunnen worden, en dat de installatie naast het Wasmeer ook op een voor GNR aanvaardbare manier ingepast kan worden. "Ieder nadeel heb zijn voordeel": voor een gewone RWZI is geen groot en hoog gebouw nodig. De zichtbaarheid van zo'n steenkolos naast het Laarder Wasmeer was bij het vorige plan een pijnpunt voor GNR.  

Het infiltreren (naar het grondwater laten wegzakken) van het gezuiverde rioolwater, dat ten doel had om de verdroging van het Gooi tegen te gaan, is met het schrappen van de MBR-technologie  definitief van de baan. Daarmee is ook weer een probleem "opgelost". Het GNR stond namelijk wel achter het principe, maar was helemaal niet blij met plannen om dat infiltreren te laten gebeuren in  haar natuurgebieden. Diepte-infiltratie, waarbij het water niet door de bovenlaag van de grond heen zou hoeven zakken, zou niet bezwaarlijk zijn, maar dat bleek veel te duur te worden.  

Wat betreft de woningbouw: Het zal er wel op neerkomen dat de geplande laagbouw geheel of gedeeltelijk wordt vervangen door hoogbouw, met net wat minder groen tussen de flats dan wenselijk zou zijn voor een gemeente die zichzelf graag uitgeroepen ziet worden tot de groenste gemeente van Nederland. Het is de vraag of alle nieuwbouwflats onzichtbaar zullen blijven vanaf de Zuiderheide (Blukheide). Met het actualiseren van de toekomstvisie "Hilversum 2015" werkt Hilversum momenteel aan het formuleren van nieuw hoogbouwbeleid.   

We hebben nog niets gehoord over het eventuele effect van een stankcirkel rondom de nieuwe RWZI, die nieuwbouw vlakbij de RWZI onmogelijk zou kunnen maken. Een gewone installatie is namelijk minder geurvrij dan een MBR-installatie.  

Kortom: voor ons is het nog maar de vraag of we voor het einde van dit jaar melding zullen kunnen maken van een plan waar alle partijen mee kunnen instemmen!

 

Site Meter