Uiteinde van de Slurf is uitgediept

zaterdag 11 oktober 2008


Home      Plan Anna's Hoeve

Op 9 oktober is het uiteinde van de "Slurf" voorbij "het Dammetje" uitgediept, waardoor er weer water in staat. De foto's tonen de nieuwe situatie. De ene foto toont de uitmonding in de Vijver bij het voormalige Witte Strandje, de andere foto het Dammetje, met op de achtergrond het witte zand aan de oever van de Slurf die met een bocht naar de Speelweidevijver loopt.  

Bij de waterbodemsanering in het voorjaar is alleen het giftige slib weggehaald. Als gevolg van de waterbodemsanering is het peil van de vijvers drastisch gedaald, waardoor het grootste deel van de uitmonding van de Slurf droog kwam te liggen. Dat leverde geen fraai gezicht op. In september zijn de vijvers in het midden verder uitgediept door het opzuigen van schoon zand, maar dat gebeurde niet in de buurt van de oevers, om te voorkomen dat die zouden afkalven.  

Het Dammetje, aangelegd in de jaren zestig om te voorkomen dat de (toen nog zeer ondiepe) Speelweidevijver in droge periodes zou droogvallen, gaat binnen niet al te lange tijd verdwijnen, en wordt dan vervangen door een nieuwe brug om de wandelverbinding met de Speelweide in stand te houden.  

De afgelopen maanden heeft het waterpeil in de Speelweidevijver gevarieerd van 0 tot ca. 30 cm boven het grondwaterpeil, dat is van ca. 85 tot ca. 140 cm boven NAP. Vóór de waterbodemsanering was het streefpeil minimaal 220 cm boven NAP!  

De vijvers voorbij het Dammetje staan hoger, dank zij de permanente instroom van het z.g. Interceptiewater (afkomstig uit het voormalig drinkwaterpompstation Westerveld). Het peil heeft er sinds de waterbodemsanering gevarieerd van ca. 150 tot ca. 180 cm boven NAP.  

Zodra alle vijvers weer met elkaar in verbinding komen zal het peil in de achterste vijvers in eerste instantie enkele decimeters zakken en in de Speelweidevijver enkele decimeters stijgen. In droge perioden zullen de vijvers de eerstkomende jaren echter terugzakken tot slechts enkele centimeters boven het grondwaterpeil. Dank zij de verrichte uitdiepingen blijft er echter altijd genoeg water in de vijvers staan om vissterfte te voorkómen. 

 

Dam wacht op verwijdering.jpg (263612 bytes) Uitgediepte slurf.jpg (211067 bytes)
Het dammetje dat gaat verdwijnen De uitgediepte slurf
©:vbah

Site Meter