Vijversanering is bijna begonnen
Dinsdag 15 april 2008
Home     Plan Anna's Hoeve
Op vrijdagmiddag 11 april werd de sanering van de Van Riebeeckvijver voltooid. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het herstel van de beschoeiing van die vijver. Aan de andere kant van het spoor, in Anna's Hoeve, worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de feitelijke start van het baggeren van de achterste vijvers. Met een roeibootje zijn allerlei metingen verricht. Bij de Bergvijver worden stukken pijp aan elkaar gezet die samen een lange leiding gaan vormen voor het afvoeren van de bagger van de zuigboot naar de "baggerbrug" over de Weg over Anna's Hoeve heen (zie foto). Later deze week begint het "schoonharken" van de vijverbodems. Volgende week zal het baggeren waarschijnlijk echt beginnen. Ook zal op zeer korte termijn de omleidingspijp voor het regenwaterriool worden opgegraven en afgevoerd.

Voorbereidingen voor sanering, 15 april 2008.jpg (96908 bytes)

Klaartje ligt klaar, 18 april 2008.jpg (86396 bytes)

Uitgraven omleidingspijp begonnen, 17 april 2008.jpg (156503 bytes)

Voorbereidingen sanering, 18 april 2008.jpg (92777 bytes)

Site Meter