Voorbereidingen voor waterbodemsanering begonnen


woensdag 23 april 2008


Home         Plan Anna's Hoeve

Op vrijdagmorgen 28 maart zijn de voorbereidingen begonnen voor de langverwachte sanering van de waterbodems van de achterste vijvers van Anna's Hoeve.  

Even voorbij het hek rondom het terrein van de voormalige uitspanning Anna's Hoeve wordt een tijdelijke overspanning over de Weg over Anna's Hoeve aangelegd (zie foto). Via deze "baggerbrug" zal het giftige waterbodemslib worden weggepompt naar het depot in het Laarder Wasmerengebied. Op de parkeerplaats tegenover Anna's Hoeve arriveerde een grote vrachtwagen met pijpen voor de afvoerleiding van het slib (zie tweede foto).

IMG_0732A.jpg (52266 bytes)

IMG_0731A.jpg (67602 bytes)

De sanering van de Van Riebeeckvijver nadert zijn einde. Zodra het werk daar helemaal klaar zal zijn, gaat er in Anna's Hoeve nog veel meer gebeuren: zie daarvoor ons bericht van 3 februari, bijgewerkt op 1 maart.  

Via deze website blijft u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden!  Meer foto's vindt u hier.


Noot van uw webmaster; maakt u wel eens een foto op Anna's Hoeve en zou u die wel eens terug willen zien op het internet? Stuur dan uw foto's naar de webmaster. Met name foto's van de komende baggerwerkzaamheden zijn welkom. Een selectie van de ingestuurde foto's worden in een mooi fotoalbum op onze website geplaatst. Alvast onze dank.

Webmaster

Site Meter