Waternet neemt maatregelen!


dinsdag 05 februari 2008


Home      Plan Anna's Hoeve

De afgelopen tijd is op deze site flink gefoeterd op Waternet. Het zanddijkje tussen de Speelweidevijver en de verbindingsslurf naar het Dammetje is bij herhaling doorgebroken, al dan niet door vandalisme.  

Het zanddijkje is nodig omdat er water lekt vanuit de nog niet gesaneerde achterste vijvers van Anna's Hoeve:  via het Dammetje, maar vooral via een lek in de omleidingspijp die het water uit het regenwaterriool naar de Vijver bij het Witte Strandje voert. Zowel op het bestaan van dat lek (al sinds de aanleg in december 2004!), als op het feit dat het zanddijkje-met-houten-damwand te laag en te zwak is gebleken, hadden wij stevige kritiek.   

Waternet heeft nu laten weten dat er actie genomen gaat worden. Er is opdracht gegeven aan de aannemer om zowel de leiding dicht te maken als ook een houten damwand van voldoende hoogte te plaatsen. De eerste maatregel zo spoedig mogelijk, zo mogelijk al op maandag 26 maart. De damwand ook zo snel mogelijk, maar dat kost wat meer tijd, omdat er materiaal voor geleverd moet worden.  

Natuurlijk zijn wij hier blij mee. Maar de enige echte goede oplossing is een snelle start van de sanering van de achterste vijvers van Anna's Hoeve. Zodra dat klaar is kan de omleidingspijp  verdwijnen en kan het water uit het regenwaterriool weer in de Speelweidevijver worden ingelaten. In oktober was al begonnen met de aanleg van een nieuwe waterinlaat, maar dat werk was door omstandigheden stopgezet. Begin april wordt dit werk hervat.

 

Na twee jaar eindelijk dicht!   

eindelijk_dicht.jpg (89598 bytes)

Site Meter