Terug naar Plan Anna's Hoeve


Anna's Hoeve: Telling van bomen in de twee bosstroken die moeten verdwijnen

Donderdag 6 september 2012


Honderden gezonde bomen weg voor plan Anna’s Hoeve?

 

In het concept Masterplan voor Anna’s Hoeve heeft de gemeente laten aangeven waar de bouwkavels moeten komen. Zoals bekend gaat het voorlopig om 600-650 woningen in een dichtheid die nergens in Hilversum voorkomt (ook meer woningen bij elkaar dan in Vinex wijk).

De gemeente vindt zelf dat de wijk er als volgt er uit gaat zien:

“Het krijgt een groene karakteristiek en een ruime opzet. Er zal veel ruimte zijn voor groen dat aansluit bij het omliggende landschap. Een wijk met een eigen karakter door het vele groen”.

Gaat dat echt gebeuren en hoe dan?

Als we het gemeente plan bekijken dan is al snel duidelijk dat op alle plaatsen waar nu waardevolle en zeer waardevolle bomen staan, er kaalslag gaat plaatsvinden. Geen boom wordt gespaard.

De werkwijze die de gemeente wil toepassen is een ouderwetse methode: Haal alle obstakels, hier dus de bomen, weg binnen het bouwplan. Bouw huizen en zet vervolgens hier en daar wat bomen neer die niet ouder zijn dan een paar jaar. Meestal is dat bosplantsoen, niet hoger dan 75 cm.

Er wordt dus op geen enkel manier rekening gehouden met de zeer waardevolle bomen en het beeld dat er al is. Waarom eigenlijk? Een antwoord heb ik nog niet gehoord van de gemeente.

 

Om hoeveel bomen gaat het?

In het directe belang van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve heb ik de bomen geteld die volgens het gemeenteplan moeten verdwijnen langs de Liebergerweg en in de bosstrook tussen de Liebergerweg en de Minckelersstraat. Dat laatste is dus langs een deel van de Anthonie Fokkerweg.

De boomsoorten die ik herkende zijn: inlandse eik, populier, Amerikaanse eik, esdoorn, beuk, acacia, Amerikaanse vogelkers, berk, meidoorn, grove den en es.

Slechts een deel van alle bomen die volgens de gemeente weg moeten heb ik dus kunnen tellen. In het totale plan gaat het om minimaal het drievoudige maar waarschijnlijk nog veel meer. (Er is hiervan helaas geen overzicht gepubliceerd door de gemeente).

In het onderstaande overzicht staan de wel getelde bomen.

 

Anna's Hoeve: Telling van bomen in twee bosstroken

die moeten verdwijnen

 

doorsnede getelde bomen in cm, gemeten op 1.30 cm hoogte

 

Bosstrook

oppervlaktematen

15 - 20

20 - 30

30 - 60

> 60

Totaal

Liebergerweg noordzijde

385 x 15 m

91

134

38

22

285

 

 

 

 

 

 

 

Anthonie Fokkerweg

200 x 25 m

56

171

58

4

289

(Liebergerweg- Minck. Str.)

 

 

 

 

 

 

 Aantal bomen

 

147

305

96

26

574

 

Gemiddeld gesproken kun je aannemen dat de leeftijd van die bomen van de dunste naar de dikste hier varieert van minimaal 15 jaar tot minimaal 50 jaar.

Gaan die bomen weg dan wordt uiteraard ook al het dunnere hout, inclusief struiken verwijderd. Er blijft niets meer over dan kale grond.

 

Kapitaalsvernietiging

Hebben deze bomen een financiŽle waarde, zo ja, hoeveel?

In het volgende overzicht wordt een waarde toegekend aan de bomen die hierboven staan.

 

Waarde van de bomen volgens methode Raad

 

 

Liebergerweg noordzijde

gemidd. Boomwaarde

aantal

waarde

15 -20 cm, berekend 17 cm

356,00

91

32.396,00

20 - 30 cm, berekend 25 cm

457,00

134

61.238,00

30 - 60 cm, berekend 45 cm

1.478,00

38

56.164,00

> 60 cm, berekend 70 cm

3.550,00

22

78.100,00

Subtotaal

 

 

227.898,00

 

 

 

 

Anthonie Fokkerweg (L -M)

gemidd. Boomwaarde

aantal

waarde

15 -20 cm, berekend 17 cm

356,00

56

19.936,00

20 - 30 cm, berekend 25 cm

457,00

171

78.147,00

30 - 60 cm, berekend 45 cm

1.478,00

58

85.724,00

> 60 cm, berekend 70 cm

3.550,00

4

14.200,00

Subtotaal

 

 

198.007,00

Totale Boomwaarden voor deze twee bosstroken in €:

425.905,00

 

Het overzicht laat klip en klaar zien dat de waarde van deze bomen bijzonder hoog is. Als ook de andere bomen er bijgeteld worden dan is de waarde minimaal driemaal te verhogen en kom je gemakkelijk uit boven een miljoen euro! Als dat geen kapitaalsvernietiging is! En dat in een tijd dat er overal flink bezuinigd moet worden, vooral op de natuur!

 

De gemeente heeft de mond vol van het bouwen van een duurzame wijk, waar mensen graag en lang willen wonen. Vooral ook een groene wijk.

Beste gemeente, haal dan niet eerst alle bomen weg om vervolgens op een paar plekken wat schaamgroen te zetten. Bezint eer ge begint!

 

Jelle Harder

 

Opmerking

Bij de waardebepaling van de bomen heb ik gebruik gemaakt van de methode Raad.

Deze methode is in april 2005 vervangen door de methode NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen). Voor het gebruik hiervan moet je een abonnement afsluiten; heb ik niet.

Navraag geeft aan dat NVTB oudere bomen wat lager taxeert en jongere bomen wat hoger.

 

Terug naar Plan Anna's Hoeve

  

Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact

Freelance Web Designer