Terug naar Plan Anna's Hoeve

De nieuwe wijk een ECOwijk?

maandag 11 juli 2011

Beste leden van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve,

Zoals velen van jullie al zullen weten wordt er aan de oostkant van Hilversum bij Anna's Hoeve vanaf 2014 een nieuwe wijk gebouwd.

Ingeklemd tussen de Laarder Wasmeren en het Stadspark Anna's Hoeve worden 630 woningen gerealiseerd. De plannen zijn al rond dus deze wijk gaat er hoe dan ook komen. Tijdens de duurzaamheidsconferentie van de gemeente Hilversum op 19 Mei j.l. hebben we gepleit voor een duurzame en ecologische wijk bij Anna's Hoeve, en dit initiatief kreeg de meeste stemmen. De wethouder van Duurzaamheid, Dhr. van der Want heeft toen gezegd van Anna's Hoeve een pilotproject voor duurzaamheid en ecologie te willen maken.

Om dit goede initiatief te ondersteunen zijn wij nu de Vereniging voor Duurzaam Wonen Anna's Hoeve aan het oprichten, en met het verschijnen van de Koerier is de oprichting waarschijnlijk al een feit. Op 9 juni j.l. hebben wij een presentatie verzorgd van Landschapsarchitect Hyco Verhaagen in het Raadhuis, en hij heeft laten zien dat ook een wijk met een hogere dichtheid zoals bij Anna's Hoeve komt nog steeds heel mooi kan zijn.

Op 22 Juni j.l hebben we een presentatie verzorgd in het Raadhuis van Renz Pijnenborgh van de VIBA, hét instituut voor duurzaamheid in Nederland. Hij heeft laten zien welke voordelen er nog meer zijn, voor mens, milieu en maatschappij. Dus dat het niet alleen gezonder wonen is en we het milieu er mee sparen, maar dat het ook nog eens allemaal heel betaalbaar is.

Naast het behartigen van belangen van geïnteresseerden voor toekomstige bewoning streven we naar een zo duurzaam mogelijke ontwikkeling, inrichting en uitvoering van de nieuwe wijk. Een wijk die een zeer groen en open karakter moet krijgen, en waar men via groene "aders" zo naar de omliggende natuur loopt.

Ook is het de bedoeling dat buiten de periferie (Minckelerstraat) de wijk een zeer autoluw karakter krijgt en zo dus echt een versterking wordt van het plaatselijke ecosysteem. Hofjes tussen de woningen zullen door omwonenden ingericht kunnen worden met een budget, maar zullen ook gezamenlijk onderhouden moeten worden. Kortom een wijk met een goed sociaal klimaat en een zo hoog mogelijke ecologische waarde voor de omliggende natuur.

Waar niet alleen mensen, maar ook veel vogelsoorten het naar hun zin zullen hebben omdat het groen van een betere kwaliteit is en meer variatie heeft. Geen betonnen muur tussen deze 2 prachtige gebieden, maar een mooie, groene en gezonde wijk met veel bomen. Een plek waar stad en natuur in elkaar versmelten en elkaar versterken. Geen enkele andere vorm van ontwikkeling en bebouwing van de nieuwe wijk zal zo'n positieve invloed hebben op de toekomst van Anna's hoeve!

Bij het verschijnen van dit blad is de 1e bijeenkomst van de nieuwe vereniging al geweest, maar is de beslissing omtrent de aanbesteding nog niet gevallen.

Uw steun voor onze nieuwe vereniging is dan ook meer dan welkom, want samen met de leden van de VBAH staan we natuurlijk veel sterker om te bewerkstelligen dat deze nieuwe wijk er inderdaad zo duurzaam en ecologisch mogelijk wordt neergezet.

Op de website van onze vereniging vindt u alle informatie over de mogelijkheden voor de nieuwe wijk, voorbeelden van soortgelijke wijken in Nederland en Europa die al gerealiseerd zijn, de stand van zaken en interessante links.

Ook kunnen geínteresseerden voor toekomstige bewoning én mensen die ons een warm hart toedragen zich aanmelden via info@duurzaamwonenannashoeve.nl.

Aan de website wordt gewerkt, en deze zal zo spoedig mogelijk beschikbaar zijn.

Een warme en groene ecogroet,

Ellen Stoffer, initiatiefneemster
Ecowijk Anna's Hoeve

Terug naar Plan Anna's Hoeve
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer