Terug naar Plan Anna's HoeveInspraak

Donderdag 6 september 2012


 

Tijdens de vergadering van de raadscommissie ruimte van woensdag 5 september heeft de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve gebruik gemaakt van het inspreekrecht.
Voorzitter Martin Triebels deed het woord en wist zich gesteund door de aanwezigheid van leden en het bestuur.
Martin heeft de belangrijkste zorgpunten van de vereniging aan de zeer belangstellende raadsleden uitgelegd. Het behouden van de bestaande bomen langs de Liebergerweg en de A.Fokkerweg vond bijval. Martin Triebels heeft ook de aandacht gevraagd voor het uitvoeren van een natuureffectenstudie, met het oog op verwachte verhoogde recreatieve druk op Anna's Hoeve.

Wethouder Rensen gaf aanvankelijk als reactie dat hij hiervoor een Quick scan (= een zeer beperkt onderzoekje) zal laten houden. Martin gaf aan dat dit onvoldoende zal zijn.

Een raadslid wilde daarop weten of bij de heer Rensen het effect bekend is van de nieuwe woonwijk op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die over Anna’s Hoeve loopt. De heer Rensen: “Dat zal worden nagevraagd en als hier niets over bekend is wordt er als nog een MER (Milieu Effect Rapportage) uitgevoerd”. Een eerste reactie van het GNR hierop: “Ons is geen onderzoek van de EHS bekend dat hierover informatie geeft”. Als het hierbij blijft moet mijnheer Rensen doen wat hij de raadsleden heeft toegezegd. Een MER onderzoek starten.
De meeste raadsleden hadden oor voor de zorg over het verstoorde illusielandschap indien er aan de randen hoogbouw plaatsvindt.
De vereniging kan trots zijn op het optreden van de voorzitter!


Voor meer informatie kijkt u hier.

 Tekent u ook de petitie?

 

 

Terug naar Plan Anna's Hoeve
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer