Terug naar Plan Anna's Hoeve


 

Kort gemeenteverslag van commissievergadering over nieuwbouwplan

 


Vrijdag 14 september 2012


In de pagina’s “Raadhuis aan huis” in de Gooi en Eembode van 13 september staat het onderstaande, zeer lezenswaardige korte verslag van de belangrijke raadscommissievergadering van 5 september. U vindt de tekst ook hieronder. 

Op de aangegeven gemeentelijke website zullen binnenkort ook de officiŽle conceptnotulen van deze vergadering worden gepubliceerd, zoals die aan de volgende commissievergadering ter goedkeuring zullen worden voorgelegd. 

 

Commissie Ruimte over Anna’s Hoeve

 

De commissie Ruimte is op woensdag 5 september gevraagd het college te adviseren over de uitwerking van het concept masterplan Anna’s Hoeve naar het definitieve plan.

De Vereniging voor Behoud van Anna’s Hoeve heeft ingesproken.

De vereniging is vooral bang dat de recreatieve druk op natuurgebied Anna’s Hoeve te groot wordt en dat de nieuwe woonwijk een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van het natuurgebied. Ze willen dat de groenstrook aan de noordkant van de Liebergerweg behouden blijft als robuuste groene afscherming en dat daarachter uitsluitend laagbouw gerealiseerd wordt. Daarnaast wil ze dat de gevolgen voor de natuur en recreant onderzocht wordt. 

Discussie

In de discussie zijn kritische vragen gesteld over o.a. de financiŽle haalbaarheid, het grote aantal woningen dat mogelijk is, het beperkte terugvinden van duurzaamheid, de haalbaarheid van hoge kwaliteit groen, het aantal betaalbare woningen, de aandacht voor overgang naar de natuur, de afstemming met de overige ontwikkelingen in Oost en beeldkwaliteit. De meeste partijen hebben expliciet hun steun betuigd voor het voorstel van de inspreker om de groenstrook te behouden. De commissie wil graag inzage in de uitslagen van de marktconsultatie en de adviezen van het CO2 Servicepunt. Genoemde punten worden meegenomen in de uitwerking naar het definitieve plan. 

Dit is slechts een beknopte samenvatting van een van de besproken punten tijdens de Commissie Ruimte van 5 september. 

Meer informatie over de besproken punten tijdens deze commissievergadering vindt u op http://www.hilversumbis.nl

 

 

 

 

 

Terug naar Plan Anna's Hoeve
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer