Terug naar Plan Anna's Hoeve

Lussen op-/afrit A27 verdwijnen (mede) voor Plan Anna’s Hoeve

woensdag 16 juni 2010

De ingewikkelde op- en afrit Hilversum (nummer 33) van de A27, de z.g. “vlinderstrik”, gaat verdwijnen en wordt vervangen door een simpele T-aansluiting. De lange oprit richting Utrecht en de “lus” richting Almere gaan verdwijnen om plaats te maken voor een “calamiteitenberging” (opvang van regenwater na zeer zware regenbuien). Die berging was tot voor kort gepland in het bosgebied aan de noordwestkant van het Laarder Wasmeer, achter de Philipsgebouwen en langs de Anton Philipsweg. Het Goois Natuurreservaat (GNR) is daar nooit gelukkig mee geweest. De nieuwe oplossing, mogelijk geworden door de voorgenomen wegverbreding van de A27 naar 2 x 3 rijstroken,  betekent winst voor iedereen.

Een kaartje uit 2009 toont nog (links boven de plek voor de nieuwe RWZI) de geplande waterberging, die hier dus NIET zal komen. In plaats daarvan zal dit natuurgebied recreatief worden ingericht.

Het andere kaartje toont de vlinderstrik-aansluiting zoals die in de jaren zestig op eigen initiatief is aangelegd door Rijkswaterstaat. Daar ging men er toen van uit dat er ooit een verkeersweg langs de Hoorneboegseheide zou komen. Die was echter toen al hoogst omstreden. Intussen ziet Rijkswaterstaat wel in dat die weg er nooit komt. De simpele nieuwe T-aansluiting komt ongeveer tussen de letter P op de kaart en de plek waar momenteel de oprit richting Almere over de A27 heengaat. De afslaande verkeersstromen gaan elkaar dan bij het nieuwe viaduct van de A27 over de aansluitingsweg wel kruisen: dat is een nadeel t.o.v. de huidige situatie.

De nieuwe waterberging komt ongeveer tussen de hoogte-aanduidingen 3,4 en 4,6 meter. Ten westen van de te verwijderen oprit uit de richting Hilversum ligt een langwerpige strook grond die particulier bezit is. De eigenaar heeft deze grond tot nu toe nooit willen verkopen. Niettemin hoopt men voor de waterberging ook een stuk van dit nog particuliere terrein te kunnen gebruiken. Alles wat vrijkomt door het verwijderen van overbodig geworden asfalt zal door Rijkswaterstaat worden afgestaan aan GNR.

Waternet is  verplicht om waterbergingen in te richten, als gevolg van de wettelijke regels voor waterbeheer in de 21e eeuw, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van extreem zware en langdurige regenval, ook al wordt die maar enkele keren per eeuw verwacht. Het vijvergebied van Anna’s Hoeve is nu al zo’n waterbergingsgebied. De vijvers, waarvan het peil nu in de loop ven het jaar zo’n beetje varieert van 80 tot 160 cm boven NAP en die voor waterberging tijdelijk tot 350 cm zouden kunnen stijgen (de Speelweide loopt dan ook helemaal onder water), vormen al een gigantisch groot opvangbekken maar dat is kennelijk nog niet genoeg. Als we naar de armetierig lage waterstand van de vijvers kijken dringt de gedachte zich op: Laat die extreem zware buien maar gauw een keer komen. En: wie weet hoeveel (tientallen?) jaren het zal duren voordat de nieuwe waterberging tussen de Laapersheide en de A27 voor de allereerste keer echt nodig zal zijn!

Terug naar Plan Anna's Hoeve
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer