Terug naar Plan Anna's Hoeve

 

Doe mee, onderteken onze petitie !

Zondag 26 augustus 2012


Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve heeft geconstateerd dat de oostelijke uitbreiding van Hilversum met een nieuwe woonwijk een zodanige vormgeving en inrichting lijkt te krijgen, dat dit een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van natuurgebied Anna's Hoeve. 

Om het tij te keren hebben wij een petitiepagina geopend op internet. Steun ons, en onderteken deze petitie! 

Hieronder de inhoud van het verzoek in de petitie:

 

Wij verzoeken de Gemeente Hilversum de bosrand in het overgangsgebied woonwijk / natuurgebied niet te kappen, maar te handhaven als robuuste groene afscherming,

in een ruime zone vanaf het natuurgebied uitsluitend laagbouw te realiseren,

en de gevolgen voor de natuur en recreant te onderzoeken en dit bij de planvorming nieuwe woonwijk te betrekken.

 

Als u zich hierin kunt vinden, onderteken dan de petitie op het volgende webadres:

 

http://www.behoudannashoeve.petities.nl

 

Mail dit petitie-webadres door aan uw vrienden, zet het op uw Facebook pagina, Twitter etc.

Spoor zo veel mogelijk mensen aan om de petitie ook te ondertekenen.

Terug naar Plan Anna's Hoeve
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer