Terug naar Plan Anna's Hoeve

Afvoerleiding bronbemaling weggehaald

vrijdag 23 december 2011

Op maandag 19 december zijn de leidingen weggehaald die de afgelopen maanden gediend hebben voor de afvoer van grondwater, dat vrijkwam bij bronbemaling voor de aanleg van een nieuw stamriool. Ook de "brug" over de kruising Minckelersstraat - Weg over Anna's Hoeve - Liebergerweg is verwijderd. Hierbij twee fotootjes van de werkzaamheden.

De constructie heeft tweemaal dienst gedaan voor de afvoer van weggepompt grondwater naar Anna's Hoeve: van 8 juli tot 4 augustus, en van 9 november tot 5 december.

Het stamriool naar de nieuw te bouwen Rioolwaterzuivering is nu klaar vanaf het overstortbassin bij de Anthony Fokkerweg. Pas na de zomervakantie gaat men bij de Minckelersstraat en de Anthony Fokkerweg verder. Voor die werkzaamheden moet nog een detailplan gemaakt worden. Er zal dan opnieuw bronbemaling plaatsvinden, maar hoe het grondwater dan zal worden afgevoerd staat nog niet vast. Wellicht via een nieuwe leidingenstraat naar de Speelweidevijver.

Terug naar Plan Anna's Hoeve
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer