Terug naar Plan Anna's Hoeve

Kap van 309 bomen voor nieuwbouwwijk bij Anna’s Hoeve

vrijdag 24 juni 2011

Voor een deel van het toekomstige woningbouwgebied moeten 309 bomen gekapt worden, omdat de vervuilde bodem ter plekke moet worden gesaneerd.

De Gemeente heeft daarom voor zichzelf een kapvergunning aangevraagd. Die kwam wat ongelukkig in de openbare aankondiging terecht (advertentie in de Gooi en Eembode van 23 juni), namelijk met het adres Weg over Anna’s Hoeve 5. Dat is het oude huisje Anna’s Hoeve. In het voor de kapvergunning ingevulde aanvraagformulier  was nergens een straatadres te vinden. De opsteller van de advertentie heeft toen kennelijk gemakshalve het adres van huisje Anna’s Hoeve voor de publicatie gebruikt. Dat huisje staat op kadastraal perceel nummer 4890. De te kappen bomen staan in perceel 7479.

De bomen vormen nu een buffer ter afscheiding van de oude Rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Na bodemsanering zal het terrein tijdelijk gebruikt worden voor het gronddepot (in de wandeling ook wel “vuilberg” genoemd). Daarna komen er nieuwbouwwoningen. Volgens de aanvraag komen er in het gehele plangebied Nieuw Anna’s Hoeve (dat ook de oude RWZI en de Accumulatievijver omvat) 630 woningen. In het hele plangebied zullen uiteindelijk méér dan 309 bomen moeten verdwijnen voor bodemsanering. In het nieuwbouwplan moeten voldoende bomen worden teruggeplant. In dit stadium kan nog geen aantal nieuwe bomen worden genoemd.

Terug naar Plan Anna's Hoeve
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer