Terug naar Plan Anna's Hoeve

 

Overleg en zorgen over de nieuwe woonwijk

 

vrijdag 30 maart 2012


Al jaren wordt gesproken over woningbouw bij Anna’s Hoeve, met name op terrein wat nu nog in gebruik is door de Waterzuivering. Die wordt vernieuwd, kleiner, meer naar achteren…en zo komt 13 ha vrij voor woningbouw. Hoe dat er uit komt te zien en wat dat betekent voor Anna’s Hoeve heeft nu alle aandacht van een werkgroep die vanuit het bestuur is ingesteld. Vanuit deze werkgroep is Martin Triebels afgevaardigd om bij de Gemeente het belang vanuit Anna’s Hoeve naar voren te brengen. Dat gebeurt in een “klankbordgroep masterplan”, waar nu een eerste informatie- en meedenkronde heeft plaatsgevonden.

Die eerste informatieronde geeft ons grote zorg m.b.t. aantasting van het karakter van Anna’s Hoeve. Voor al die mensen uit ‘Oost’ is het bijzondere van Anna’s Hoeve dat je loopt de Liebergerweg uit, en voorbij de houten slagboom ben je in de natuur…boompartijen, waterpartijen, zand, heuvel/dal…een landschappelijke beleving. Dat bijzondere willen we beschermen. De Liebergerweg vormt een soort overgangszone tussen woonwijk noordelijk en Anna’s Hoeve zuidelijk. Wij willen een geleidelijke overgang. Vanuit Anna’s Hoeve moet er zo min mogelijk zicht zijn op gevels van gebouwen. Een harmonieuze overgang…zo staat het ook in de ‘nota van uitgangspunten’ van de Gemeenteraad.

Echter, de huidige plannen geven een ander beeld te zien. Bouwkavels zijn getekend tot op de Liebergerweg (verdwijnt). Bouwkavels deels bedoeld voor appartementenbouw…5-hoog, 3-hoog, 8-hoog? Waar je vanuit Anna’s Hoeve dus pal tegenaan kijkt. Het ziet er naar uit dat die nieuwe woonwijk nogal vol wordt…stedelijke bebouwing. Een stadse wijk, met daarbij Anna’s Hoeve, nu benoemd als ‘stadspark’…in bezit genomen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

De werkgroep is gemotiveerd om het bijzondere karakter van Anna’s Hoeve te beschermen. Graag ook uw suggesties / opmerkingen.

De werkgroep ABC (“Anna’s Hoeve Bouwcommissie”)

Terug naar Plan Anna's Hoeve
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer