Terug naar Plan Anna's Hoeve

 

Voortgang masterplan nieuwe woonwijk


donderdag 15 november 2012


Zoals eerder vermeld in onze Nieuwsbrief van oktober hebben de Vrienden van het Gooi (VVG) en de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve (VBAH) op 18 oktober hun inspraakreacties op het Masterplan voor de bouw van de nieuwe woonwijk Anna's Hoeve, toegelicht aan circa 30 belangstellenden. Aanwezig waren vertegenwoordigers van politieke partijen, van verschillende verenigingen, en leden van de VVG en de VBAH.
Tijdens deze avond is ook onze petitie die de inspraakreactie ondersteunt aan de gemeente aangeboden (zie: Resultaat en overhandiging van onze petitie ).

Voor de petitie waren op dat moment 3274 handtekeningen ontvangen, waarvan 947 digitale handtekeningen op onze petitiewebsite op Internet. Daar tikt de teller sindsdien nog door. Op dinsdagavond 13 november kwam de 1000e handtekening binnen, waardoor het totale aantal handtekeningen is gestegen tot 3327. 

Ondertussen is de inspraaktermijn geŽindigd en zijn professionele marktpartijen en ook particulieren  door de gemeente geconsulteerd (geraadpleegd). Op verzoek van de oppositiepartijen in de gemeenteraad zijn de meningen van de geconsulteerde marktpartijen openbaar gemaakt. Verder heeft de ook raadscommissie Ruimte advies gegeven aan het College van B&W. Naar aanleiding van al deze reacties zijn er aanpassingen in het masterplan aangebracht. 

De aanpassingen worden op donderdag 29 november besproken in de Klankbordgroep van vertegenwoordigers van betrokken partijen en bewoners. Ook de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve praat daarin mee. 

Het definitieve masterplan wordt naar verwachting in het College van B&W van 11 december behandeld, waarna het ter vaststelling naar de Gemeenteraad wordt gestuurd (commissie Ruimte in februari 2013 en het raadsbesluit in maart 2013).


 

Terug naar Plan Anna's Hoeve
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer

Site Meter