Terug naar Plan Anna's Hoeve


 

Verkeersweg door Speelstrook lijkt van de baan

woensdag 13 februari 2013


 

De kans dat de Speelstrook langs de Anthony Fokkerweg moet wijken voor  een doorgaande verkeersweg (de te verleggen Weg over Anna’s Hoeve) lijkt vrijwel van de baan. Wethouder Rensen heeft in de raadscommissievergadering Ruimte over Masterplan Anna’s Hoeve laten weten dat zo’n tracé niet de voorkeur heeft van het college van Burgemeester en Wethouders.

Martin Triebels

 

Welke andere oplossing er uit de bus gaat komen, is een zaak voor verkeerswethouder Boog. Die had vlak daarvoor in een ander zaaltje kritische vragen over het HOV (=busbaan) project beantwoord in de raadscommissie Verkeer & Beheer.

 

Hij heeft medegedeeld dat de gemeente Hilversum op 26 februari openheid zal geven over het “participatietraject”. Alle betrokken Hilversumse bewoners krijgen de gelegenheid om hun mening te geven over de technisch en financieel  mogelijke oplossingen voor problemen die opduiken bij het tekenen van definitieve tracés voor de busbaan en voor de Weg over Anna’s Hoeve.

Het publiek

 

Officieel is de Provincie Noord-Holland de “trekker” voor het projectdeel buiten de bebouwde kom van Hilversum. Maar de gemeente en de provincie hebben afgesproken dat de gemeente ook de participatie gaat organiseren voor het HOV-projectdeel op Hilversums grondgebied buiten de bebouwde kom: Anna’s Hoeve en Monnikenberg.

 

De Raadscommissie Verkeer adviseerde met grote meerderheid om met spoed verder te gaan met het HOV-project. Alleen de SP en Hart voor Hilversum blijven mordicus “tegen”. De ChristenUnie en GroenLinks maken nog een voorbehoud. Het CDA doet mokkend mee: eigenlijk willen ze alleen maar dat er direct een sneltram wordt aangelegd, en niet eerst een busbaan.

 

De Raadscommissie Ruimte besloot om nog geen advies te geven over vaststelling van het Masterplan Anna’s Hoeve. Men wil meer vergadertijd, en een besloten vergaderdeel over de financiën (de grondexploitatie). Er komt dus een vervolgvergadering voor, deels openbaar. De vergadering was begonnen met het inspreken door onze voorzitter Martin Triebels. Met flink wat betrokken burgers op de publieke tribune, bedankte hij de Gemeente voor de positieve aanpassingen aan Plan Anna’s Hoeve: precies wat we gevraagd hadden. Maar daarna uitte hij zijn grote zorgen over het provinciale plaatje met een verlegde Weg over Anna’s Hoeve dwars door de speelstrook. Slecht voor de nieuwbouwwijk, slecht voor Anna’s Hoeve, en slecht voor de bestaande wijk. Blijkens de reacties van de raadsleden en de wethouder is deze boodschap goed bij hen overgekomen, en dat was precies de bedoeling.

 

Het wachten is nu op de varianten die na 26 februari “in de inspraak” komen. Heel duidelijk werd gezegd dat er over nog geen enkel (betwist) tracédeel al in geheime kamertjes een besluit is genomen.

Het Verenigingsbestuur blijft uiteraard alert. Als er geen verkeersweg door de Speelstrook komt, kan er een andere oplossing boven komen drijven die voor Anna’s Hoeve ook heel schadelijk is. Daar komen we dan natuurlijk opnieuw tegen in het geweer. We roepen nu al iedere betrokkene op, om na 26 februari actief te gaan meedoen in de “Participatieprocedure”. Alleen wie zijn stem verheft, wordt door de gemeente en de provincie gehoord. Als deze zaak ook voor u belangrijk is, blijf dan niet thuis om alleen achteraf te gaan mopperen op de uitkomst. Doe mee !!!

 

 

Terug naar Plan Anna's Hoeve
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer