Terug naar verenigingsnieuws


Aanleg Natuurtunnel Monnikenberg start al deze maand (juni 2017) !

donderdag 15 juni 2017


Op donderdagavond 8 juni was er in Groot Kievitsdal een informatieavond over het project Verbreding A27/A1 tussen Utrecht via knooppunt Eemnes tot aan de afslag Bunschoten/Spakenburg. (Verderop is de A1 al verbreed.)

Aan de plannen voor het deel van de A27 dat Anna's Hoeve doorsnijdt, is niets veranderd sinds de plannen eind 2010 ter inzage lagen.

Voor Anna's Hoeve blijft de "schade" dus zeer beperkt, zoals al stond in de Koerier van november 2010. Dat bericht wordt onderaan dit nieuwe bericht herhaald.

Door de eurocrisis van 2008 is de uitvoering van het project vijf jaar uitgesteld. De voorbereidingen voor de wegverbreding beginnen in juli 2017, en eind 2018 moet alles klaar zijn.

Voorbereidingen voor de aanleg van een natuurtunnel in het bos van Monnikenberg, onder de A27 door, gaan al in juni 2017 van start, en duren tot begin oktober. Direct daarna begint de feitelijke aanleg, eind januari 2018 moet de ecotunnel klaar zijn.

Door de hoge ligging van de A27 was/is de aanleg van een natuurbrug hier onmogelijk: de dieren zullen dus onder de weg door moeten. Nadeel is dat veel dieren overdags terugschrikken om een "donker gat" binnen te gaan. Er werd aanvankelijk gedacht aan een breedte van 30 meter en een hoogte van 4 meter. Maar de ecotunnel wordt definitief 40 meter breed en 5,5 meter hoog. Tussen de twee weghelften komt een "vide" (opening) van 4 meter breed, waar ook licht de natuurtunnel binnenvalt. Naar verwachting blijft het daardoor in de tunnel overdags zo licht dat dieren daar niet voor zullen terugschrikken.

Nieuw in het plan is de aanleg van twee boommarterportalen (passages over de A27 heen) ten zuiden van Hilversum. In Duitsland zijn er daarvan al verscheidene, die goed werken. In Nederland is bij Ede een over de A12. Eekhoorns kunnen ze ook gebruiken. De passages komen nabij het begin van de huidige afrit vanuit richting Utrecht naar Hilversum (dat is de afrit die gaat verdwijnen), en vlak voor de aan te leggen nieuwe afrit naar Hilversum.

Er komen ten zuiden van Hilversum ook op drie plekken nieuwe dassentunnels onder de Utrechtseweg, de spoorbaan en de A27 door. In totaal dus 9 tunneltjes.

Informatie over het wegverbredingsproject vindt u op www.verbredinga27a1.nl
Daar kan men zich ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.

Tot slot, hieronder een herhaling van de tekst in de Koerier van november 2010.

Verbreding A27 kost geen natuur van Anna's Hoeve
Het door de Minister vastgestelde ontwerptracé laat ook precies zien wat er met het stuk A27 gaat gebeuren dat Anna’s Hoeve doorsnijdt. De schade valt voor Anna’s Hoeve erg mee. Het bestaande grondlichaam wordt niet verbreed. Het westelijke viaduct over de Weg over Anna’s Hoeve wordt aan de westzijde (= aan de Hilversumse kant) wel met 2,8 meter verbreed, om ruimte te maken voor een tot 15,50 meter te verbreden middenberm. Daarmee wordt ruimte geschapen voor eventuele toekomstige 4e rijstroken “in het midden” van de A27. Aan de zuidwestkant van dit verbrede viaduct zal een 110 meter lange “grondkerende constructie” (keerwand) worden aangelegd, omdat het talud hier aan de smalle kant is en er op rijksgrond geen ruimte is om het talud te verbreden.

Aan de viaducten over de spoorbaan verandert niets. Dit houdt wel in dat er straks op dit viaduct geen ruimte meer is voor vluchtstroken. Wel voor een 80 cm brede “redresseerstrook”.

Onze vrees dat de A27 er aan de westkant al een vierde rijstrook bij zou krijgen, ten behoeve van afrit 33 naar Hilversum, is gelukkig niet bewaarheid. Op dit moment zijn er op de A27 door Anna’s Hoeve aan de westkant al drie rijstroken. De meest rechtse rijstrook gaat verderop over in de afrit. Er komt een heel nieuwe afrit Hilversum, en die gaat pas beginnen voorbij het viaduct over de Soestdijkerstraatweg.

De twee geluidsschermen langs de A27 moeten een paar meter verplaatst worden als gevolg van de verbreding van de middenberm. Het gaat om de geluidsschermen waarvan het middendeel groen gekleurd is. Dat was een grapje van de ontwerper. De groene strook verwijst naar het groene bandje in de hoofddoek van de zusters Augustinessen, die zich indertijd fel maar tevergeefs hebben verzet tegen doorsnijding van hun landgoed Monnikenberg voor aanleg van de A27.

Terug naar verenigingsnieuws

 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer

Site Meter