Agenda Algemene Ledenvergadering 2009

Agenda Algemene Ledenvergadering 2009 

van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, te houden op WOENSDAG 13 MEI 2009 om 20.00 uur.

(zaal open 19.45) in het Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 te Hilversum:

1. Opening

2. Notulen van de op 23 april 2008 gehouden jaarvergadering (afgedrukt in de Koerier jaargang 25 nummer 2, 2008.

    De notulen zullen in de zaal  liggen, zodat ze al voor aanvang van de vergadering kunnen worden ingezien.

3.Ingekomen stukken

4.Jaarverslag van de secretaris (Afgedrukt in de Koerier en op onze website)

5.Financieel jaarverslag 2008 en begroting 2009 (Afgedrukt in de Koerier)

6.Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kas controlecom­missie

7.Decharge bestuur van vorig jaar

8.Aftredende bestuursleden:

France Carrière (secretaris, niet herkiesbaar)

Sander Koopman (algemeen lid, niet herkiesbaar)

Kees van Vliet (algemeen lid, herkiesbaar)

9. Bestuursverkiezing

Herbenoembaar: Kees van Vliet (algemeen lid)

Het bestuur draagt voor als nieuwe bestuur leden:

Henny Bergsma (algemeen lid) Ruud Bochardt (secretaris)

10.Inventarisatie van ideeën voor nieuwe activiteiten.

11.Rondvraag

12.Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering

13.Pauze

14.Lezing door Wim Genuit, raadslid van Groen Links in Baarn, over het bestemmingsplan Drakenburgergracht (het gebied ten oosten van Anna’s Hoeve)

Het bestuur hoopt op uw aanwezigheid: u bent van harte welkom!

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door