Algemene ledenvergadering 2012

Algemene ledenvergadering 2012

donderdag 05 april 2012

Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op:

woensdag  9 mei 2012

in wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71

aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de op 11 mei 2011 gehouden jaarvergadering. De notulen liggen in de vergaderzaal ter inzage
 3. Ingekomen stukken en mededelingen

 1. Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012 (afgedrukt in deze Koerier)
 2. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 3. Décharge bestuur van vorig jaar
 4. Aftreden bestuursleden:

o   Ruud Bochardt (voorzitter, stelt zich niet herkiesbaar)

 1. Bestuursverkiezing

o   Martin Triebels (voorzitter)

o   Carolien Jansson (bestuurslid)

o   Lida De Keijzer (bestuurslid)

 1. Rondvraag
 2. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering

(Pauze)

 1. Onderwerp: de nieuwe woonwijk!  Informatie over de nieuw te bouwen woonwijk vindt u op onze website www.vb-annashoeve.nl en in de Koerier.

HET BESTUUR HOOPT OP UW AANWEZIGHEID: U BENT WELKOM

Geschreven door

Laatste nieuws

Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen…
18 januari 2023door
Bosploegjaar 2022
31 december 2022door
Nieuwsbrief 29 oktober 2022
29 oktober 2022door
Rondleiding Bosploeg over Ecoduct Anna’s Hoeve
7 september 2022door
De Geelbuikschildpad ‘Sam’ van Anna’s Hoeve legt weer eieren
20 juli 2022door
Geen brug te ver voor Gooise natuur
4 mei 2022door
Zaterdag 26 maart 2022 | Rondwandeling Voltooiing Groene Schakel
17 maart 2022door
Het schiet aardig op in natuurgebied Anna’s Hoeve: de bomenkap is afgerond
1 februari 2022door
Op jacht naar exoten aan de rand van Hilversum
26 januari 2022door
Nog steeds geen goed nieuws voor de dassen
21 januari 2022door
Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door
Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Onenigheid over de bomenkap op Anna’s Hoeve
8 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door