Bestuur Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve op volle sterkte!

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve heeft op donderdag 5 maart ingestemd met de benoeming van drie nieuwe bestuursleden en heeft tevens twee zittende bestuursleden herkozen. Hans de Ridder blijft secretaris.

Carolien Jansson is herkozen maar nu als voorzitter, Kees van Vliet werd herkozen als algemeen bestuurslid met aandachtsgebied Bosploeg. De vergadering was zeer te spreken over de voordacht van drie nieuwe bestuursleden met verschillende expertises. Een goede aanvulling op de kennis en kunde van de zittende bestuursleden. Egbert Leijdekker neemt de functie van penningmeester op zich. Anneke Reijn is benoemd als algemeen bestuurslid, zij zal zich ontfermen over de ledenadministratie/coördinatie verzending Koerier. Dinanda Dop is gekozen als algemeen bestuurslid, redactielid Koerier en social media.

Boven v.l.n.r. Egbert, Anneke, Hans, Carolien. Onder: Dinanda, Kees.

Klankbordgroep:

Bij actuele onderwerpen zal het bestuur ongeveer drie keer per jaar een klankbordgroep bijeen roepen in verband met draagvlak in de vereniging. De Algemene Ledenvergadering stemde in met deze mogelijkheid tot verhoogde participatie van leden.

Het aantredende bestuur wil voorkomen dat er een te grote belasting bij één persoon komt te liggen. Draagvlak en voldoende onderling overleg en verdeling van taken zijn belangrijk om die insteek te kunnen volgen. Communicatie over de onderwerpen en vergaderdata kunt u volgen via de Koerier of op de website.

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door