Bestuur

Coronaproof uitnodiging voor

Algemene Ledenvergadering 25 juni 2021

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het bestuur vorig jaar besloten de algemene ledenvergadering 2020 van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o., voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Naar onze verwachting is het ook dit jaar niet mogelijk om een normale algemene ledenvergadering te houden. Daarom hebben wij besloten om de beide algemene ledenvergaderingen op de volgende manier af te handelen: klik hier voor de meest recente Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2021.

Het bestuur

van de vereniging bestaat uit:

Danny van Kooi, voorzitter
voorzitter@annashoeve.nl
06 5109 6050

Joke Verrij, secretaris ad interim
secretaris@annashoeve.nl
035 683 3191

Anneke Reijn, penningmeester
penningmeester@annashoeve.nl
035 683 0042

Marjan Nijhoff, algemeen lid
06 4043 7396

Kees van Vliet, coördinator Bosploeg
bosploeg@annashoeve.nl
035 683 3007