Bomenkap busbaan onafwendbaar

uit: De Gooi- en Eemlander
door : Hans van Keken

De kap van duizenden bomen voor de aanleg van de snelle busbaan dwars door het gebied van Anna’s Hoeve kan over twee weken van start.
Dat concludeert een realistische Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH) na de rechtszitting om uitstel van de kap. Dat uitstel wilde de vereniging omdat de provincie volgens hen maar niet inging op bezwaren van VBAH dat leefgebieden van diersoorten in de knel komen. „Maar we schatten in dat aannemer BAM groen licht krijgt om nog deze maand te starten”, aldus Jelle Harder namens de vereniging. Wel is hij blij dat op voorstel van de rechter provincie en vereniging binnenkort rond de tafel gaan om de bezwaren te bespreken die er zijn vanuit de natuurlobby. Harder en de zijnen stellen dat flora en fauna te weinig worden gecompenseerd en dat rapporten daarover tekortschieten. Eerder zijn ze hierover door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het gelijk in gesteld.

In de knel
Dat de kap toch doorgaat komt volgens Harder omdat de rechter gevoelig is voor het argument dat bij verder uitstel het werk in de knel zou komen. Ook omdat treinvrije dagen al ingepland zijn. Een advocaat van de provincie, met vijftien man bij de rechtszitting aanwezig tegen vier van Anna’s Hoeve, betoogde zelfs dat de schade dan twee miljoen euro zou zijn. Harder noemt het schrijnend dat de vereniging op een eventuele vertraging zou worden aangekeken. „De provincie deed twaalf weken over een verweer van 46 pagina’s op ons bezwaar van 5 juni. Daarom hadden wij zelf maar vijf dagen om een reactie van 31 pagina’s te schrijven.”
Dat overheden alle tijd nemen ergert Harder vaker. „Rond de jaarwisseling wees de Regionale Uitvoeringsdienst bijvoorbeeld pas na negentien weken een bezwaar van ons af.” De VBAH vindt dat de natuur, ondanks de komst van een ecoduct over het spoor, verzwakt. Het gaat bij Anna’s Hoeve en Monnikenberg om een smal, cruciaal gebied, onderdeel van het Nationaal Natuur Netwerk, precies tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Ze wil per diersoort een plan van aanpak. „We hebben de indruk dat de rechter dat met ons eens is”, aldus Harder. „Vandaar dat ook hij aandrong op een gesprek tussen de vereniging en de provincie, ook om hobbels weg te strijken.” Hij wijst op onder meer een dassenburcht in het gebied van Monnikenberg waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Binnen twee weken wordt een uitspraak van de rechter verwacht.

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door