Bosploeg 2012: Weer een succesvol werkjaar

Opnieuw hebben de bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve een geslaagd werkjaar achter de rug.

Het jaar begon met 5 regelmatige deelnemers die in principe iedere week kunnen komen helpen, plus 1 die om de week komt, en 1 die af en toe mee kan doen. Van één vaste medewerkster moesten we eind september helaas na zeven jaar afscheid nemen. Maar daar kwamen twee nieuwe vrijwilligers voor in de plaats. Verenigingsbestuurslid Kees van Vliet, die o.a. het contact met de Bosploeg als bestuurstaak toegewezen had gekregen, is één van hen.

Doordat er op 8 woensdagmiddagen niet gewerkt kon worden (in 2011 was dat slechts 2 x) liep het totaal aantal gewerkte uren ietsje terug, van 437 tot 425. (Dat is incl. theepauze, maar excl. reistijd per fiets naar Anna’s Hoeve en terug).

4 x waren er minder dan 3 bosploegleden beschikbaar, 3 x verviel de werkmiddag wegens vorst, sneeuw of regen, en ook op 2e Kerstdag werd er niet gewerkt. Voor speciale klusjes werd 2 x extra gewerkt op een donderdagmorgen.

Zo is er in totaal 46x gewerkt, gemiddeld met bijna 4,7 mensen gedurende gemiddeld bijna 2 uur. Met het totale aantal uren komt 2012 op een keurige 5e plaats van de 18 jaren sinds de oprichting van de bosploeg (december 1994).

De meeste energie wordt gestoken in het bestrijden (vooral uitgraven) van de woekerende Amerikaanse vogelkers. Ook worden heideveldjes opengehouden door alle “opslag” (=boompjes en struiken) weg te halen, worden grote takken en omgewaaide bomen verwijderd van wandelpaden, en worden de plekken waar de groep aan het werk is ontdaan van zwerfvuil. Een speciale klus was in 2012 het verwijderen van alle Japanse Duizendknoop die ontdekt was in de scheidingshaag die het parkeerterrein bij de Bergvijver in twee delen verdeelt.

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door