Bosploeg verbrijzelt in 2018 alle records!

Net als vorig jaar kan gemeld worden dat de bosploegvrijwilligers de oude jaarrecords hebben verbrijzeld.

Het totaal aantal gewerkte uren steeg van 599 in 2017 naar 696 uur, een stijging van maar liefst 16%. Er werd op 49 woensdagmiddagen door de meeste aanwezige vrijwilligers twee uur gewerkt. Slechts drie keer ging het boswerk niet door: op 3 januari wegens zware storm, op 5 september wegens aanhoudende regen, en op 26 december (2e Kerstdag). Op de 49 werkdagen werd gemiddeld gewerkt met 7,1 mensen gedurende gemiddeld bijna 2,0 uur, wat 689 werk-uren opleverde. Dat is inclusief theepauze, maar exclusief reistijd naar het verzamelpunt en terug naar huis vanaf de werkplek in (of soms in de buurt van) Anna’s Hoeve.

Voor een speciaal klusje (“kabouterwerk”) werd in 2018 éénmaal door 2 vrijwilligers op een andere dag 2 uur gewerkt. In deze categorie valt ook het weghalen (door ondergetekende) van Japanse Duizendknoop uit de groenstrook in het parkeerterrein van Anna’s Hoeve. Dat gebeurde 5x, maar kostte (inclusief eenmaal “vrijzetten” van de paaltjeswandeling door Anna’s Hoeve) slechts 3 uurtjes werk. De duizendknoop in de groenstrook is daar nu (na 6 jaar bestrijding) zo goed als verdwenen, waarbij de droogte in de zomermaanden ook een handje hielp.

Op 14 december 2018 was het precies 24 jaar geleden dat de Bosploeg voor het eerst met 4 vrijwilligers in actie kwam.

Kees van Vliet is sinds begin 2015 de coördinator van de Bosploeg. Ik was zijn voorganger, maar ben nu alleen nog actief bij “kabouterklusjes” en voor het bijhouden van de uren-administratie en het schrijven van dit jaarverslag. De kern van de Bosploeg telt nu 11 woensdagmiddagvrijwilligers, en dat aantal lijkt nog verder te gaan stijgen! In 2018 was de maximale opkomst op één middag 10 personen, dat aantal werd 4 x gehaald.

Traditioneel werkt de bosploeg op woensdag aan het verwijderen van de Amerikaanse Vogelkers uit bos en heide, het weghalen van alle andere opslag die opschiet in de heidevelden, en het wegzagen en afvoeren van omgewaaide bomen die wandelpaden versperren. Overal waar gewerkt wordt, wordt ook meteen het daar aangetroffen zwerfvuil weggehaald.

Omdat grote delen van Anna’s Hoeve al vrijwel vogelkersvrij zijn gemaakt, is er ook in 2018 relatief weinig vogelkers uitgegraven. Op verzoek van GNR zijn er veel andere klussen opgepakt of voorgezet. Aan het werken in beide taluds van het nieuwe fietspad langs het Laarder Wasmeer zijn vele uren besteed, evenals aan het weghalen van Japanse Duizendknoop uit landgoed Monnikenberg aan de overkant van het spoor. Aanleiding daarvoor was het feit dat een grote hoeveelheid grond uit Monnikenberg gebruikt gaat worden voor een nieuwe geluidswal in Anna’s Hoeve.

Ook is er weer veel tijd besteed aan het uitgraven van bomen op de grashelling van de Oude Berg van Anna’s Hoeve.

De door de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve opgerichte bosploeg draait sinds een paar jaar helemaal mee met de door GNR zelf opgerichte natuurwerkgroepen. Kees van Vliet neemt deel aan het coördinatorenoverleg. Er is ook met enige regelmaat plezierig contact en overleg met boswachters van GNR.

Zin om eens vrijblijvend te komen meehelpen? De bosploeg kan altijd vers bloed gebruiken. Bel Kees van Vliet (035) 6833007 of kom eens kijken. We verzamelen woensdagmiddag om half twee bij de garage aan de Liebergerweg tussen de Röntgenstraat en de Anthony Fokkerweg. Materiaal is aanwezig, en wat er gedaan moet worden, wordt ter plaatse uitgelegd en voorgedaan. Trek kleren aan die mogen slijten en die vuil mogen worden !

Nieuwe bosploegleden krijgen, na een wederzijdse proeftijd van 4 x komen helpen, een kledingpakket en werkschoenen van GNR.

Gerard Peet

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door