(Uit Koerier 1 – 2007)

Vooralsnog is de Vereniging geen voorstander van een busbaan langs Anna’s Hoeve.

In de laatste maand van het vorige jaar had de Commissie Verkeer en Buurt nog een verrassing in petto voor de raadsleden en  fractieassistenten. Uit zijn hoge hoed toverde de wethouder een voorstel voor een onderzoek naar de mogelijkheden van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Huizen en Hilversum. Met als klapstuk een busbaan langs de spoorlijn tussen het Hilversumse station en de A27. De PvdA was niet gecharmeerd van deze circusact.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een eufemisme voor een snelle busverbinding, liefst over een aparte rijbaan. Vanzelfsprekend zijn wij niet tegen snelle busverbindingen om files tegen te gaan, het milieu te sparen en er voor te zorgen dat mensen gemakkelijk en comfortabel op hun bestemming kunnen komen. Van Huizen naar Hilversum langs de A27 en dan? Het idee om een HOV-baan langs de A27 van Huizen naar  Hilversum aan te leggen is zo gek nog niet en volgens ons het onderzoeken waard. Maar zo gauw het bustraject van de A27 naar het station gaat, moeten we op onze hoede zijn. In het voorstel voor de commissie werd gevraagd een voorkeur uit te spreken voor een bustraject langs de spoorlijn in plaats van langs het Arenapark.

Te zware belasting natuur Anna’s Hoeve De PvdA was erg teleurgesteld in het aanwijzen van deze variant als voorkeursvariant voor het verdere onderzoek. Wat ons betreft mag deze variant meteen uit het onderzoek geschrapt worden. Een busbaan langs de spoorlijn en extra op- en afritten voor de bus op de A27 geven een te zware belasting voor het natuurgebied Anna’s Hoeve. Het is overigens opvallend dat het woord milieu in de hele voorstudie geen enkele keer wordt genoemd.

Wat gaat er nu gebeuren?
De meeste commissieleden wilden niet zover gaan als de PvdA om de HOV-variant langs de spoorlijn helemaal uit het voorstel te halen. De gemeente gaat nu in regionaal verband verder onderzoek doen naar de mogelijkheden van HOV, maar hanteert de variant langs de spoorlijn gelukkig niet meer als voorkeursvariant. Andere varianten worden vooralsnog als gelijkwaardig beschouwd. Het blijft natuurlijk wel belangrijk om de vinger aan de pols te houden; in een later stadium zal het plan van aanpak voor het vervolgtraject weer in de commissie besproken worden.

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door