De Bosploeg 2016

In december 2016 bestond de Bosploeg 22 jaar, en de Bosploegvrijwilligers hebben een nieuw jaarrecord kunnen vestigen.

In het vorige recordjaar (2006) werd 523 uur gewerkt, in 2016 was dit 549 uur! Slechts drie keer ging het boswerk niet door: op Koningsdag, eenmaal wegens hevige regenval en eenmaal wegens extreme hitte. Op de resterende 49 woensdagen werd gemiddeld gewerkt met 5,4 personen gedurende ruim 1,9 uur, wat 506,5 werk-uren opleverde. Aan speciale klusjes (“kabouterwerk”) werd ook nog op 18 andere ochtenden of middagen gewerkt, door een paar vrijwilligers, gedurende 0,5 tot 2 uur, in totaal 42,5 uren, inbegrepen in het totaal van 549 hierboven. De vaste kern van de Bosploeg telt nu 7 woensdagmiddagvrijwilligers. Begin 2016 kwam Marjan Nijhoff de ploeg versterken; later in het jaar hebben we afscheid genomen van Hanny Splint. In 2015 waren er ook twee vrijwilligers die incidenteel meededen. De maximale opkomst op één middag was 8 personen. Traditioneel werkt de Bosploeg op woensdag aan het verwijderen van de Amerikaanse Vogelkers en andere opslag uit bos en heide, en aan het wegzagen en afvoeren van omgewaaide bomen die wandelpaden versperren. Overal waar gewerkt wordt, halen we ook meteen zwerfvuil weg. Langs de Speelweidevijver hebben we de oeverbegroeiing gekortwiekt en verwijderd, voor een beter zicht. Verder is de oosthelling van het nieuwe fietspad vrijgezet om het uitzicht over het Laarder Wasmeer te behouden. Het extra “kabouterwerk” besloeg o.m. het knotten van knotwilgen langs de Speelweidevijver en het aanplanten van nieuwe knotwilgen, het onderhoud van de wandelroute, het uitgraven van de watergang onder de vlonder over de Slenk, en het uitroeien van Japanse Duizendknoop uit de groenstrook in het parkeerterrein. Het kostte al met al zo´n 7 uur om op ca. 2000 plekken in de groenstrook jonge Duizendknoopjes weg te halen. In 2015 nog op 4000 plekken en in 2014 op 7700, er is dus duidelijk vooruitgang te zien! Waarom we deze sterk woekerende exoot bestrijden kunt u lezen in Koerier nr 3 van 2016. Waren we tot voor kort een wat vreemde eend in de bijt tussen de vrijwilligersploegen van het Goois Natuurreservaat, we horen er nu helemaal bij. Kees van Vliet neemt deel aan het coördinatorenoverleg, en we hebben in het veld ook regelmatig plezierig contact en overleg met boswachters van GNR.

Zin om eens vrijblijvend te komen meehelpen? Bel Kees van Vliet: 035 683 3007, of kom eens kijken. We werken iedere woensdagmiddag vanaf half twee, tot een uur of vier.

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door