De bosploeg in 2014

De bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve hebben een prima werkjaar achter de rug. In totaal werd er 443 uur gewerkt, 9% meer dan in 2013 (406). Op 8 van de 52 woensdagmiddagen is er niet gewerkt: 5 x wegens langdurige regen of winterkou, en op Nieuwjaarsdag, 24 december en Oudejaarsdag. De uren zijn inclusief theepauze, maar exclusief reistijd per fiets naar het verzamelpunt en vanaf de werkplek ergens in Anna’s Hoeve terug naar huis.

De vaste kern, soms aangevuld door 1 of 2 mensen die af en toe komen meedoen, telde het hele jaar 7 vrijwilligers, van wie 1 in principe om de week komt, en 1 onregelmatig, afhankelijk van beschikbaarheid. Tweemaal was de voltallige bosploeg present. De gemiddelde opkomst was 4,7 en de werktijd was bijna altijd 2 uur.

Voor speciale klusjes (“kabouterwerk”) werd er ook nog op 14 andere ochtenden of middagen gewerkt, meestal door 1 of 2 vrijwilligers, gemiddeld gedurende 1,5 uur.

In het 20-jarige bestaan van de Bosploeg komt het aantal werkuren in 2014 op een keurige 2e plaats.

Traditioneel werkt de bosploeg aan het verwijderen van de Amerikaanse Vogelkers uit bos en heide, het weghalen van alle andere boompjes die opschieten in de heidevelden, en het wegzagen en afvoeren van omgewaaide bomen die wandelpaden versperren. Overal waar gewerkt wordt, wordt ook meteen het daar aangetroffen zwerfvuil weggehaald.

Vooral door toedoen van de nieuwe boswachter Lex Knoops (van het Goois Natuurreservaat), met wie half januari werd kennisgemaakt en met wie een prima werkrelatie is opgebouwd (hij is ook verscheidene keren met groot gereedschap komen meewerken!), is het werkterrein in 2014 sterk verbreed.

Zo werden bomen op de Speelweide voorzien van vandalismewerende korven (o.a. tegen ernstige bijtschade door honden), werden overbodig geworden steunpalen verwijderd van in 2010 aangeplante nieuwe berken, werd op de Speelweide op de plek waar een aangeplante wilg was vernield een nieuwe wilg neergezet en beveiligd, werden twee vernielde zitbanken van een nieuwe plank voorzien, werd het paadje van het Parkeerterrein naar (het betonpad naar) de Vissteiger verstevigd en van een goede afwatering voorzien, werden de opritten naar de bruggen opgevuld, werd de grote treurwilg bij de ‘hoofdingang’ van Anna’s Hoeve vrijgezet (ontdaan van de vele jonge boompjes die er omheen groeiden), en kregen de westoever van de Speelweidevijver en de bermen van het drukke wandelpad dat daar langs loopt een grote beurt. Het pad heeft nu weer ruime vrije bermen, en op veel plekken is er nu weer een mooi uitzicht op de vijver. Tenslotte werd een begin gemaakt met het “vrijzetten” van de bruggen in Anna’s Hoeve. Om hun levensduur te verlengen is het belangrijk dat het hout zoveel mogelijk zon en wind vangt. Bomen en struiken die rondom de bruggen groeien moeten dus worden kort gehouden.

Van de totale werktijd ging 18 uur (vorig jaar 35) zitten in het uitroeien van de woekeraar Japanse Duizendknoop uit de groenstrook op het parkeerterrein. Tussen begin april en eind oktober werden 9 x alle opschietende duizendknoopplantjes uit de grond gehaald. Eind juli waren dat er ongeveer 1200 stuks op één dag!

Zin om eens vrijblijvend te komen meehelpen? De bosploeg kan altijd vers bloed gebruiken. Bel Kees van Vliet (035) 6833007 of kom eens kijken. We verzamelen woensdagmiddag om half twee bij de garage aan de Liebergerweg tussen de Röntgenstraat en de Anthony Fokkerweg. Materiaal is aanwezig, en wat er gedaan moet worden, wordt ter plaatse uitgelegd en voorgedaan. Trek kleren aan die mogen slijten en die vuil mogen worden!

Op 12 december 2014 heb ik na 20 jaar boswerk (waarvan ongeveer de helft als coördinator) afscheid genomen van de bosploeg. In 2015 gaat bestuurslid Kees van Vliet de kar trekken.

Gerard Peet

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door