Gezellige bijeenkomst vrijwilligers Anna’s Hoeve

Een vereniging als Anna’s Hoeve kan alleen blijvend bestaan door de inzet van vele vrijwilligers. Vrijwilligers die zich ook in 2013 weer hebben ingespannen om een heleboel taken binnen de vereniging met hun belangeloze inzet te vervullen. Er werden door weer en wind Koeriers rondgebracht, de informatiekraam werd bemenst, nieuwe leden werden geworven, de bosploeg was wekelijks aan het werk en er werd gewerkt aan meningsvorming en het uiten daarvan bij plannen in of nabij Anna’s Hoeve. De website werd onderhouden, waterpeilen opgenomen en er werd gemaild, gebeld en overlegd. Er werd meer werk verzet dan we in dit stukje even kunnen opnoemen.

Het bestuur van de VBAH organiseerde als dank voor alle inzet een ontvangst in het Filmtheater Hilversum. Aan de uitnodiging voor een gezellig kopje koffie en het samen kijken van de film “De Nieuwe Wildernis” gaven 43 vrijwilligers gehoor.

Voorzitter Martin Triebels sprak de vrijwilligers bij de ontvangst van harte toe. De bijeenkomst zag hij als afsluiting van 2013 en als een voorproefje van het bijzondere – want driedubbele – jubileumjaar 2014. Een jubileumjaar dat boordevol levendige activiteiten zal zijn. Een tipje van de sluier werd vast opgelicht: zo zijn er plannen om informatiepanelen te plaatsen op Anna’s Hoeve en zal er midden volgend jaar een tentoonstelling over Anna’s Hoeve zijn in Museum Hilversum.

Na de koffie werd door alle aanwezigen genoten van de prachtige natuurfilm over de Oostvaardersplassen, die exclusief voor dit gezelschap werd vertoond.

Na afloop was er gelegenheid nog wat te drinken en na te praten, wat door iedereen bijzonder op prijs werd gesteld en waar alom hartelijke dank aan het bestuur werd geuit voor dit leuke initiatief. Op naar het bruisende jubileumjaar!

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door