HOV-baan & GNR keet

(Uit: Koerier 2 – 2010 – door Henny Bergsma – bestuurslid)

Het zal u niet ontgaan zijn dat de keet naast de parkeerplaats is verdwenen. Deze keet was van GNR en wij mochten daarvan gebruik maken. Dat was handig met activiteiten. Maar aan het begin van dit jaar kregen we bericht dat er het voornemen was om de keet te verwijderen. We hebben nog geprobeerd om hem te mogen houden, omdat het zo handig was als verzamelplek en we op die manier nog eens een drankje konden aanbieden bij activiteiten en gebruik maken van stroom, toilet en water. Helaas mochten we de keet niet behouden.

Ook dit maakt dat we beperkter zijn in de mogelijkheden om activiteiten te organiseren in Anna’s Hoeve. Ondertussen is het een roerige tijd geweest rondom de HOV-plannen van de gemeente. Inmiddels hebben we contact met diverse actiegroepen van belanghebbenden en vindt er regelmatig overleg plaats over die plannen en de maatregelen die de diverse groepen daartegen willen nemen. Kees van Vliet volgt deze ontwikkelingen op de voet namens het bestuur. De oorspronkelijke plannen zijn vorig jaar afgekeurd en er is een second opinion gevraagd voor de berekeningen. Professor van Meurs, die hiervoor is gevraagd, heeft uitgesproken dat de berekeningen te opportunistisch waren en heeft voorgesteld ze anders te berekenen. Het wachten is nu op die nieuwe berekeningen. Ondertussen wordt duidelijk dat het hele HOV-verhaal in een veel ruimer perspectief gezien moet worden dan het traject Hilversum-Huizen. Het plan maakt onderdeel uit van een plan van de provincies Utrecht en Noord Holland om een betere OV-verbinding te maken tussen Utrecht en Almere. Ook zijn er nieuwe plannen gelanceerd over de mogelijke tracés. Daarbij werd eigenlijk al vrij snel duidelijk dat de werkgroep een tracé over de Utrechtseweg – en dus over de bestaande afrit van de A27- niet haalbaar acht. Eigenlijk wordt alleen nog gekeken naar de twee tracés over Anna’s Hoeve of aan de andere kant van het spoor. In beide voorstellen verdwijnt de bestaande weg over Anna’s Hoeve en wordt een nieuwe weg gemaakt naast de busbaan. Maar dit is voorlopig nog geen werkelijkheid. In beide tracés lijken nog onoplosbare problemen aanwezig te zijn. Niettemin is het de planning om in het najaar de knoop door te hakken. Dan zal de gemeente eerst een voornemen van besluit kenbaar maken, waartegen iedereen die een rechtstreeks belang heeft schriftelijk zijn bedenkingen kan uiten bij de gemeente. Iedereen die bezwaren heeft tegen het plan, dient van die mogelijkheid gebruik te maken. Alleen of samen met anderen. Iedereen die bezwaar heeft tegen de plannen en/ of schade lijdt door die plannen en die geen bedenkingen uit binnen de voorgeschreven termijn, kan het in een later stadium vergeten om nog te kunnen ageren!

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door