HOV-baan & GNR keet

(Uit: Koerier 2 – 2010 – door Henny Bergsma – bestuurslid)

Het zal u niet ontgaan zijn dat de keet naast de parkeerplaats is verdwenen. Deze keet was van GNR en wij mochten daarvan gebruik maken. Dat was handig met activiteiten. Maar aan het begin van dit jaar kregen we bericht dat er het voornemen was om de keet te verwijderen. We hebben nog geprobeerd om hem te mogen houden, omdat het zo handig was als verzamelplek en we op die manier nog eens een drankje konden aanbieden bij activiteiten en gebruik maken van stroom, toilet en water. Helaas mochten we de keet niet behouden.

Ook dit maakt dat we beperkter zijn in de mogelijkheden om activiteiten te organiseren in Anna’s Hoeve. Ondertussen is het een roerige tijd geweest rondom de HOV-plannen van de gemeente. Inmiddels hebben we contact met diverse actiegroepen van belanghebbenden en vindt er regelmatig overleg plaats over die plannen en de maatregelen die de diverse groepen daartegen willen nemen. Kees van Vliet volgt deze ontwikkelingen op de voet namens het bestuur. De oorspronkelijke plannen zijn vorig jaar afgekeurd en er is een second opinion gevraagd voor de berekeningen. Professor van Meurs, die hiervoor is gevraagd, heeft uitgesproken dat de berekeningen te opportunistisch waren en heeft voorgesteld ze anders te berekenen. Het wachten is nu op die nieuwe berekeningen. Ondertussen wordt duidelijk dat het hele HOV-verhaal in een veel ruimer perspectief gezien moet worden dan het traject Hilversum-Huizen. Het plan maakt onderdeel uit van een plan van de provincies Utrecht en Noord Holland om een betere OV-verbinding te maken tussen Utrecht en Almere. Ook zijn er nieuwe plannen gelanceerd over de mogelijke tracés. Daarbij werd eigenlijk al vrij snel duidelijk dat de werkgroep een tracé over de Utrechtseweg – en dus over de bestaande afrit van de A27- niet haalbaar acht. Eigenlijk wordt alleen nog gekeken naar de twee tracés over Anna’s Hoeve of aan de andere kant van het spoor. In beide voorstellen verdwijnt de bestaande weg over Anna’s Hoeve en wordt een nieuwe weg gemaakt naast de busbaan. Maar dit is voorlopig nog geen werkelijkheid. In beide tracés lijken nog onoplosbare problemen aanwezig te zijn. Niettemin is het de planning om in het najaar de knoop door te hakken. Dan zal de gemeente eerst een voornemen van besluit kenbaar maken, waartegen iedereen die een rechtstreeks belang heeft schriftelijk zijn bedenkingen kan uiten bij de gemeente. Iedereen die bezwaren heeft tegen het plan, dient van die mogelijkheid gebruik te maken. Alleen of samen met anderen. Iedereen die bezwaar heeft tegen de plannen en/ of schade lijdt door die plannen en die geen bedenkingen uit binnen de voorgeschreven termijn, kan het in een later stadium vergeten om nog te kunnen ageren!

Geschreven door

Laatste nieuws

Op de schop
4 juli 2023door
Nieuwe weg bij Anna’s Hoeve ‘soort pretpark’
8 juni 2023door
Excursies naar de natuurverbinding bij Anna’s Hoeve!!
27 april 2023door
Kees van Vliet 10 jaar coördinator Bosploeg
26 april 2023door
Bevriezen biedt kansen
27 maart 2023door
Afsluiting fietspad en Weg over Anna’s Hoeve (bericht van de provincie)
27 februari 2023door
Herinrichting Anna’s Hoeve van start (bericht van de provincie)
17 februari 2023door
Teken petitie tegen 40 meter hoge antenne!!!
2 februari 2023door
Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen…
18 januari 2023door
Bosploegjaar 2022
31 december 2022door
Nieuwsbrief 29 oktober 2022
29 oktober 2022door
Rondleiding Bosploeg over Ecoduct Anna’s Hoeve
7 september 2022door
De Geelbuikschildpad ‘Sam’ van Anna’s Hoeve legt weer eieren
20 juli 2022door
Geen brug te ver voor Gooise natuur
4 mei 2022door
Zaterdag 26 maart 2022 | Rondwandeling Voltooiing Groene Schakel
17 maart 2022door
Het schiet aardig op in natuurgebied Anna’s Hoeve: de bomenkap is afgerond
1 februari 2022door
Op jacht naar exoten aan de rand van Hilversum
26 januari 2022door
Nog steeds geen goed nieuws voor de dassen
21 januari 2022door
Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door