Kamsalamanders

Binnen de HOV problematiek is de bescherming van de kamsalamanders in Anna’s Hoeve inmiddels een apart hoofdstuk geworden en nog steeds actueel. De vereniging maakt bezwaar tegen de wijze waarop de verantwoordelijke instanties met de amfibiën wordt omgegaan. Op deze plek zal de komende weken alle beschikbare informatie gebundeld worden. Hieronder alvast een voorproefje.

Kamsalamanders op NH Nieuws

NH Nieuws heeft vandaag opnamen gemaakt bij het opengraven van de gedempte poel. Kijk hier de video (die vooraf wordt gegaan door reclame). Klik hiernaast voor het gehele bericht dat een mooie samenvatting geeft van de gebeurtenissen omtrent de kamsalamanders in Anna’s Hoeve.

Informatie en instructies over

amfibieën

Na het opengraven van de gedempte poel hebben de vrijwilligers van de vereniging van Ravon instructies ter plekke en schriftelijke informatie gekregen hoe de amfibieën te herkennen zijn en hoe hiermee dient te worden omgegaan. Iedere dag controleren onze vrijwilligers de emmers rondom de opgegraven poel, registreren de aangetroffen amfibieën en zorgen ervoor dat deze in de nieuwe poel terechtkomen.

Schriftelijke informatie:

 

Opengraven en aangetroffen amfibieën

Poelfoto's

Wettelijk beschermde diersoort van rode lijst kopje onder

Poel kamsalamanders gedempt voor HOVbusbaan

In het zuidelijke deel van Anna’s Hoeve lag decennia lang in de oksel van de A27 en de spoorlijn een prachtige poel waarin onder andere zeldzame kamsalamanders leefden. Deze bijzondere soort die op de “Rode Lijst” als “kwetsbaar” wordt aangeduid, moet in Anna’s Hoeve wijken voor de HOVbusbaan. De vereniging maakt bezwaar tegen de wijze waarop de verantwoordelijke instanties met de amfibiën wordt omgegaan.

Op deze foto van Jelger Herder is het mannetje van de kamsalamander (Triturus cristatus) te zien. Kamsalamanders danken hun naam aan de getande rugkam, die de mannetjes ontwikkelen in het voorjaar. Meer informatie over herkenning, voorplanting, levenswijze en verspreiding vindt u op de website van Ravon.

In de Koerier van november 2018 schrijft voorzitter Danny van Kooi het volgende:

 

In mijn voorwoord heb ik al kort het probleem met de kamsalamanders aangestipt. Inmiddels ligt er een goed doortimmerd bezwaarschrift bij de RVO, geschreven door Jelle Harder. Wij maken bezwaar tegen hoe er wordt omgesprongen met de amfibieën – waaronder de zeldzame kamsalamanders – die in het voorjaar in de poel op het Geitenweitje verblijven.

Om ruimte te maken voor de HOVbusbaan zou deze poel moeten worden gedempt. Ter compensatie is schuin tegenover op het Geitenweitje een nieuwe poel aangelegd. Om de kamsalamanders niet te laten begraven onder een berg zand in de bestaande poel, was met de provincie de afspraak gemaakt dat er in mei 2017 een scherm met vangemmers omheen geplaatst zou worden. Dan zouden vrijwilligers de kamsalamanders en andere amfibieën kunnen afvangen en verplaatsen naar de nieuw gegraven poel.

Het beloofde scherm bleef echter achterwege. Ook in 2018 kwam van de beloften, die de provincie keer op keer deed, niets terecht. Er is in 2017 geen scherm direct rond de de poel geplaatst terwijl dit volgens de wet verplicht was. Wel werd halverwege juli 2018 een lang amfibieënscherm bij de nieuwe poel geplaatst. Dit scherm (zie foto 1) had in feite geen zin, omdat de meeste amfibieën – waaronder de zeldzame kamsalamanders – tot de volgende paartijd in 2019 op het land zitten; precies op het toekomstige bouwterrein van de busbaan en nieuwe weg!

Dit scherm loopt vanaf de nieuwe poel door het bos en kruist wat paden, die hierdoor minder toegankelijk zijn geworden. Het eind van dit scherm (zie foto 2) is ongeveer halverwege het pad dat langs de Bergvijver loopt. Sinds eind september 2018 staat er ook een lang scherm (zie foto 3) met een paar vangemmers tussen de spoorlijn en de vijver bij de Speelweide. Dit scherm is geplaatst om de amfibieën die langs de spoorlijn leven, te vangen en over te zetten naar de andere kant. Dit scherm loopt helemaal door tot aan het eerder geplaatste scherm vanaf de nieuwe poel.

Voor de recreanten die Anna’s Hoeve bezoeken betekent dit minder ‘bewegingsvrijheid’ – voor onbepaalde tijd. Dit geldt zeker voor mensen die met een scootmobiel, rollator of rolstoel Anna’s Hoeve bezoeken: veel routes worden gekruist door schermen, die voor hen onneembare obstakels zijn. Vanaf de Mussenstraat kunnen zij al helemaal niet meer Anna’s Hoeve in omdat het toegangspad na ca 50 m wordt geblokkeerd door een scherm.

Op 16 oktober hadden wij, als vereniging, met het GNR en twee medewerkers van de HOV-projectgroep een gesprek over het niet op tijd plaatsen van de schermen. Met name ging het erom dat het scherm rond de oude poel niet tijdig is geplaatst – waardoor de provincie nu in feite de wet heeft overtreden door half oktober al wél de oude poel te dempen. Daarnaast wilden we erop wijzen dat er, in onze ogen, onnodig paden zijn gekruist door de in september geplaatste schermen.

Helaas werd het probleem heen en weer geschoven als een hete aardappel. Het GNR vond dat de volledige verantwoordelijkheid voor de gang van zaken voor de provincie was. De HOV-projectgroep vond dat de provincie juist alles goed heeft gedaan. Men voelde zich niet aangesproken. Wij deden het voorstel om de oude poel weer open te maken zodat de salamanders, kikkers en padden begin volgend jaar opgevangen kunnen worden en daarna veilig in de nieuwe poel kunnen worden overgezet. Maar ook dit constructieve voorstel vond geen weerklank.

U begrijpt, deze zaak is voor ons nog lang niet afgedaan.