Leden unaniem tegen “Knip” bij het Berkenlaantje

Op maandagavond 8 april kwamen ruim 20 leden naar St.Joseph, voor de extra Algemene Ledenvergadering, gewijd aan de plannen voor verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve in verband met het HOV-project (de aan te leggen snelle busbaan Hilversum – Huizen v.v.)

Er waren ook enkele deskundigen namens de Provincie en de Gemeente die beroepshalve bij dit project zijn betrokken, en twee waarnemers van de Vereniging van Vrienden van het Gooi.

Na een inleiding van voorzitter Triebels kregen de deskundigen de gelegenheid om het HOV-project en de drie mogelijke varianten voor de Weg over Anna’s Hoeve toe te lichten. Dat leverde al meteen de nodige discussie op, waarbij het er soms fel aan toeging.

De gasten vertrokken, de leden bleven achter, en vervolgden na een korte pauze de discussie.

Sommige leden die nog niet zo goed op de hoogte waren en die vanavond allerlei zaken voor het eerst te horen kregen, begon het al snel te duizelen.

De drie varianten zijn:

  1. Wegomlegging vanaf de Zandheuvelweg langs de spoorlijn, en dan door het talud en langs het stuk Anthony Fokkerweg met de speelstrook naar de Minckelersstraat.
  2. Wegomlegging vanaf de Zandheuvelweg langs de spoorlijn, en dan over het Berkenlaantje naar het begin van de Weg over Anna’s Hoeve, net voorbij de kruising Minckelersstraat – Liebergerweg – Weg over Anna’ Hoeve (de “knip”).
  3. Bestaande Weg over Anna’s Hoeve laten liggen, maar tussen de Berg van Anna’s Hoeve en het A27-viaduct Zandheuvel de weg lichtelijk ingraven en voorzien van een tweede ecoduct, over de weg heen.

Elk van de drie varianten heeft zijn eigen voor- en nadelen, en een voor iedereen acceptabele variant is er niet bij.

De geagendeerde “stemming” over de drie varianten werd na een korte discussie (over het stemmen zelf) wel uitgevoerd, maar het bestuur beschouwt de uitslag als richtinggevend, niet als een definitief standpunt van de Vereniging over de varianten.

Variant 2 (weg handhaven, met tweede ecoduct) bleek voor 15 van de 20 nog aanwezige leden de minst slechte variant.

Variant 1 (wegverlegging langs spoor, door het talud en langs een stuk Anthony Fokkerweg) was dat voor 5 leden, zij het dat volgens sommigen de verlegde weg dan wel goed moet worden “ingepakt”. Hij moet dus vanuit het vijvergebied onzichtbaar en zo veel mogelijk onhoorbaar worden gemaakt.

Voor alle leden was de “Knip” (weg over het Berkenlaantje) de slechtste variant. Iedereen ging vervolgens akkoord met het voorstel om als Vereniging deze mogelijkheid uit te sluiten. Wat ons betreft is iedere aandacht die in het project nog aan deze variant wordt besteed, dus verloren tijd.

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door