8 april 2019 Komt Allen!

Maandag 8 april informatiebijeenkomst Anna’s Hoeve en Monnikenberg
Bericht van de Provincie Noord-Holland:

De provincie Noord-Holland houdt maandag 8 april een informatiebijeenkomst over de toekomst van Anna’s Hoeve en landgoed Monnikenberg. De bijeenkomst geldt als start van het ontwerpproces voor de beide natuurgebieden.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.30 en 21.30 uur in de Lorentzschool, Lorentzweg 135 in Hilversum.

Er gaat de komende jaren veel veranderen in Anna’s Hoeve en op Monnikenberg. Langs de spoorlijn komt een busbaan met aan weerszijden grondwallen, er wordt een natuurbrug gebouwd zodat dieren veilig kunnen oversteken en de Weg over Anna’s Hoeve wordt verlegd. Na deze werkzaamheden worden de natuurwaarden in het gebied versterkt en voorzieningen voor recreanten verbeterd. Onder de noemer Voltooiing Groene Schakel zijn maatregelen opgesteld die de komende tijd worden uitgewerkt in een ontwerp. Omwonenden zijn van harte welkom hierover mee te praten.

Informatiebijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats in de Lorentzschool en start om 19.30 uur met een plenair gedeelte. Daarna kunnen bezoekers in gesprek met projectmedewerkers aan verschillende thematafels. De onderwerpen natuur en recreatie komen uitgebreid aan bod. Ook de omgevingsmanager van HOV in ’t Gooi is aanwezig om actualiteiten toe te lichten. Bezoekers die de komende maanden intensiever mee willen denken, kunnen zich die avond aanmelden voor een serie werkateliers. Meer informatie staat op de pagina van Voltooiing Groene Schakel.

Groene Schakel
Onder de noemer Groene Schakel worden natuurgebieden in het Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar verbonden. Faunatunnels en ecoducten verruimen de leefgebieden van dieren waardoor soorten in stand blijven en het ecosysteem in evenwicht blijft. In dat kader werd onlangs onder de A27 bij Monnikenberg een faunatunnel geopend en komt er ter hoogte van Anna’s Hoeve een natuurbrug die in 1 keer de bestaande spoorlijn, de toekomstige HOV-busbaan, een fietspad en de verlegde Weg over Anna’s Hoeve overkluist.

Natuur
De gebieden rondom tunnel en brug worden opnieuw ingericht. Om de variatie in soorten zoveel mogelijk ruimte te geven, wordt het bestaande bos straks afgewisseld met open heidegebied en poelen voor amfibieën. Rondom de natuurbrug wordt een rustgebied ingesteld zodat dieren de oversteek durven wagen. Grondwallen langs de gebundelde infrastructuur beschermen dieren én recreanten tegen overlast van geluid, licht en beweging van treinen, auto’s en bussen.

Buiten het rustgebied ligt de focus op wandelen, spelen en recreëren. Zowel in Anna’s Hoeve als op landgoed Monnikenberg worden voorzieningen voor recreanten verbeterd. In juni 2017 heeft de provincie samen met stichting Goois Natuurreservaat en de gemeenten Laren en Hilversum, een pakket maatregelen vastgesteld om dit tot stand te brengen. Een deel van die maatregelen staat open voor participatie. De informatiebijeenkomst op 8 april fungeert als startpunt voor overleg met bewoners en belanghebbenden.

Hier vindt u het bericht van de Provincie. Hieronder het bijbehorende artikel uit de Gooi- en Eembode van vandaag.

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door