8 april 2019 Komt Allen!

Maandag 8 april informatiebijeenkomst Anna’s Hoeve en Monnikenberg
Bericht van de Provincie Noord-Holland:

De provincie Noord-Holland houdt maandag 8 april een informatiebijeenkomst over de toekomst van Anna’s Hoeve en landgoed Monnikenberg. De bijeenkomst geldt als start van het ontwerpproces voor de beide natuurgebieden.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.30 en 21.30 uur in de Lorentzschool, Lorentzweg 135 in Hilversum.

Er gaat de komende jaren veel veranderen in Anna’s Hoeve en op Monnikenberg. Langs de spoorlijn komt een busbaan met aan weerszijden grondwallen, er wordt een natuurbrug gebouwd zodat dieren veilig kunnen oversteken en de Weg over Anna’s Hoeve wordt verlegd. Na deze werkzaamheden worden de natuurwaarden in het gebied versterkt en voorzieningen voor recreanten verbeterd. Onder de noemer Voltooiing Groene Schakel zijn maatregelen opgesteld die de komende tijd worden uitgewerkt in een ontwerp. Omwonenden zijn van harte welkom hierover mee te praten.

Informatiebijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats in de Lorentzschool en start om 19.30 uur met een plenair gedeelte. Daarna kunnen bezoekers in gesprek met projectmedewerkers aan verschillende thematafels. De onderwerpen natuur en recreatie komen uitgebreid aan bod. Ook de omgevingsmanager van HOV in ’t Gooi is aanwezig om actualiteiten toe te lichten. Bezoekers die de komende maanden intensiever mee willen denken, kunnen zich die avond aanmelden voor een serie werkateliers. Meer informatie staat op de pagina van Voltooiing Groene Schakel.

Groene Schakel
Onder de noemer Groene Schakel worden natuurgebieden in het Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar verbonden. Faunatunnels en ecoducten verruimen de leefgebieden van dieren waardoor soorten in stand blijven en het ecosysteem in evenwicht blijft. In dat kader werd onlangs onder de A27 bij Monnikenberg een faunatunnel geopend en komt er ter hoogte van Anna’s Hoeve een natuurbrug die in 1 keer de bestaande spoorlijn, de toekomstige HOV-busbaan, een fietspad en de verlegde Weg over Anna’s Hoeve overkluist.

Natuur
De gebieden rondom tunnel en brug worden opnieuw ingericht. Om de variatie in soorten zoveel mogelijk ruimte te geven, wordt het bestaande bos straks afgewisseld met open heidegebied en poelen voor amfibieën. Rondom de natuurbrug wordt een rustgebied ingesteld zodat dieren de oversteek durven wagen. Grondwallen langs de gebundelde infrastructuur beschermen dieren én recreanten tegen overlast van geluid, licht en beweging van treinen, auto’s en bussen.

Buiten het rustgebied ligt de focus op wandelen, spelen en recreëren. Zowel in Anna’s Hoeve als op landgoed Monnikenberg worden voorzieningen voor recreanten verbeterd. In juni 2017 heeft de provincie samen met stichting Goois Natuurreservaat en de gemeenten Laren en Hilversum, een pakket maatregelen vastgesteld om dit tot stand te brengen. Een deel van die maatregelen staat open voor participatie. De informatiebijeenkomst op 8 april fungeert als startpunt voor overleg met bewoners en belanghebbenden.

Hier vindt u het bericht van de Provincie. Hieronder het bijbehorende artikel uit de Gooi- en Eembode van vandaag.

Geschreven door

Laatste nieuws

Excursies naar de natuurverbinding bij Anna’s Hoeve!!
27 april 2023door
Kees van Vliet 10 jaar coördinator Bosploeg
26 april 2023door
Bevriezen biedt kansen
27 maart 2023door
Afsluiting fietspad en Weg over Anna’s Hoeve (bericht van de provincie)
27 februari 2023door
Herinrichting Anna’s Hoeve van start (bericht van de provincie)
17 februari 2023door
Teken petitie tegen 40 meter hoge antenne!!!
2 februari 2023door
Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen…
18 januari 2023door
Bosploegjaar 2022
31 december 2022door
Nieuwsbrief 29 oktober 2022
29 oktober 2022door
Rondleiding Bosploeg over Ecoduct Anna’s Hoeve
7 september 2022door
De Geelbuikschildpad ‘Sam’ van Anna’s Hoeve legt weer eieren
20 juli 2022door
Geen brug te ver voor Gooise natuur
4 mei 2022door
Zaterdag 26 maart 2022 | Rondwandeling Voltooiing Groene Schakel
17 maart 2022door
Het schiet aardig op in natuurgebied Anna’s Hoeve: de bomenkap is afgerond
1 februari 2022door
Op jacht naar exoten aan de rand van Hilversum
26 januari 2022door
Nog steeds geen goed nieuws voor de dassen
21 januari 2022door
Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door
Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Onenigheid over de bomenkap op Anna’s Hoeve
8 oktober 2021door