Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina. Hier vindt u actuele informatie vanuit de vereniging zoals de laatste Koerier, Nieuwsbrieven en ontwikkelingen rondom de HOV.  In de media vindt u (kranten)artikelen en filmpjes.

Laatste nieuws

Hoewel op de laatste twee woensdagen van het jaar, en ook op een woensdag in november, niet gewerkt kon worden wegens de winterse omstandigheden resp. regen, kunnen de  bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve opnieuw terugkijken op een succesvol werkjaar. Er is op 49 woensdagmiddagen gewerkt, even vaak als in 2008. Gemiddeld waren er ruim 4,2 vrijwilligers aanwezig,...
Lees verder
“Websitebezoek in 2008 naar recordhoogte”, stond er in de eerste Anna’s Hoeve Koerier van 2009. In 2008 zijn er op onze website gemiddeld bijna 17 bezoekers per etmaal geteld. Dit jaar is dat al gestegen tot 24 bezoekers per dag. Oktober leverde een nieuw maandrecord op, met 1036 bezoekers. Twee zaken hebben ongetwijfeld gezorgd voor extra sitebezoek: het krantenbericht over...
Lees verder
Vaste bezoekers van Anna’s Hoeve zijn er wel aan gewend, dat ze op woensdagmiddag een paar vrijwilligers tegen kunnen komen die (meestal) druk bezig zijn met het wegzagen, weghakken of wegknippen van Amerikaanse vogelkers. Dat gebeurt in Anna’s Hoeve al regelmatig sinds december 1994. Af en toe worden bosploegleden ook aangesproken door toevallig passerende politieagenten-te-paard. Bewijs dat ze hier aan...
Lees verder
Donderdag 11 juni 2009 Op de website van de Gemeente Hilversum is op 10 juni een bericht opgenomen over het door de wethouder teruggenomen plan voor een vrije busbaan van Hilversum naar Huizen v.v., door en langs Anna’s Hoeve. De webpagina waarop het bericht stond, bestaat helaas niet meer, daarom hebben wij voor u de inhoud hiervan hieronder weergegeven. Verkeerswethouder...
Lees verder
dinsdag 09 juni 2009 Even iets over de ontwikkelingen rondom de voorgenomen busbaan. Uit de pers blijkt dat de colleges van de gemeente Hilversum en Huizen zich positief hebben uitgesproken voor de variant langs het spoor. Gezien de impact van een busbaan door het gebied van Anna’s Hoeve proberen wij de besluitvorming door provincie en gemeente waar mogelijk te beïnvloeden....
Lees verder
Woensdag 03 juni 2009 Na afloop van de eerste termijn in de bespreking van het busplan in de Raadsdiscussie van 3 juni heeft wethouder Boog het busbaanplan teruggenomen, omdat het voorliggende voorstel onvoldoende steun van de raadsfracties had gekregen. Dit betekent dat hij de zaak terugbrengt in het College van B&W en in de Stuurgroep van bestuurders van de provincie...
Lees verder
Dinsdag 02 juni 2009 Zoals al in ons sitebericht van 14 mei werd aangekondigd, zal de geplande aanleg van een vrije busbaan door en langs Anna’s Hoeve op 3 juni ter sprake komen in het “Forum” en “De Discussie” van de gemeenteraad van Hilversum. Het Forum is een informatiemarkt, die van 18.45 tot 19.30 uur wordt gehouden in de Burgerzaal...
Lees verder
Woensdag 13 mei 2009 Het journaal van TV Noord-Holland onthulde dat de vrije busbaan inderdaad langs de spoorbaan gaat lopen, zoals al door het Goois Natuurreservaat was aangegeven. De provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten hebben het geplande tracé vandaag vrijgegeven. Nieuw is dat de busbaan volgens TV Noord-Holland niet op het Oosterspoorplein zal aankomen, maar bovengronds de spoorbaan zal...
Lees verder
Vrijdag 24 april 2009 Het is u vast niet ontgaan, het artikel over de HOV in de Gooi en Eemlander van 23 april. Onze vereniging staat uiteraard kritisch ten opzichte van deze ontwikkelingen en wij hebben dan ook aan Gedeputeerde Staten een aantal vragen gesteld. Inmiddels zijn wij door het projectbureau uitgenodigd voor een nadere toelichting op onze vragen. Wij...
Lees verder
Agenda Algemene Ledenvergadering 2009  van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, te houden op WOENSDAG 13 MEI 2009 om 20.00 uur. (zaal open 19.45) in het Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 te Hilversum: 1. Opening 2. Notulen van de op 23 april 2008 gehouden jaarvergadering (afgedrukt in de Koerier jaargang 25 nummer 2, 2008.     De notulen zullen in de zaal  liggen, zodat...
Lees verder
1 9 10 11 12 13 14