Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina. Hier vindt u actuele informatie vanuit de vereniging zoals de laatste Koerier, Nieuwsbrieven en ontwikkelingen rondom de HOV.  In de media vindt u (kranten)artikelen en filmpjes.

Laatste nieuws

Ontwikkelingen rond de Nieuwe Poel Op 12 april 2019 hebben Jelle Harder en Danny van Kooi, in gezelschap van een bevriende advocaat/bioloog van Jelle, samen  met vertegenwoordigers van de provincie, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, het HOV-project, en de aannemer, een bezoek gebracht aan de gedempte Poel bij het talud van de A27. Hier hebben wij (nogmaals) ons bezwaar tegen het...
Lees verder
De Gooi- en Eemlander d.d. 03-06-2019 (door Wim Wegman) De provincie heeft geen verboden overtreden toen ze vorig jaar zomer een poel dempte op Anna’s Hoeve waarin zich beschermde kamsalamanders bevonden. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren en SP. De poel in het natuurgebied Anna’s Hoeve is destijds dichtgegooid voor de aanleg...
Lees verder
Dit bericht is gebaseerd op de informatie van de Provincie Noord-Holland en geplaatst door NH Nieuws.   HILVERSUM – 22 mei 2019 – Robbert Bianchi Door alle ruimtelijke ontwikkelingen komt de natuur vaak in het gedrang. Om ook voor planten en dieren een goede leefomgeving te behouden, moet er soms worden ingegrepen. Zo wordt er in Hilversum gewerkt aan een...
Lees verder
Geachte leden van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. Op 23 april 2019 hebben wij onze algemene ledenvergadering gehad. Tijdens deze vergadering is onder andere het financieel verslag besproken. Door sommige aanwezige leden is bezwaar gemaakt tegen de cijfers die hier in stonden. De kascontrolecommissie had hier ook al melding van gemaakt. Om die reden kon er geen...
Lees verder
HILVERSUM 6 MEI 2019 Is het groene monster dat de Japanse duizendknoop volgens sommigen is dan toch te verslaan? De vrijwilligers van de van de Bosploeg van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve zeggen dat het is gelukt. “Het was een kwestie van stug volhouden.” De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de frisgroene...
Lees verder
Alweer een nieuw record aantal deelnemers en een geslaagde opruimactie in Anna’s Hoeve door Martina Evers Met 50 mensen haalden we op zaterdag 6 april 2019 weer heel wat rommel uit Anna’s Hoeve en omgeving. De groep bestond uit 39 geocachers met hart voor de natuur en 11 mensen die niet geocachen, maar Anna’s Hoeve een zeer warm hart toedragen....
Lees verder
Beste leden, Op dinsdag 23 april 2019 om 20:00 uur hoop ik u allen namens het bestuur van harte welkom te heten op onze Algemene Ledenvergadering in het Wijkcentrum St. Joseph. Klik hier voor alle benodigde informatie en documenten voor deze vergadering. Afdrukken van het financieel verslag 2018 en de begroting voor 2019 zijn ook beschikbaar tijdens de vergadering. Het afgelopen...
Lees verder
Maandag 8 april informatiebijeenkomst Anna’s Hoeve en Monnikenberg Bericht van de Provincie Noord-Holland: De provincie Noord-Holland houdt maandag 8 april een informatiebijeenkomst over de toekomst van Anna’s Hoeve en landgoed Monnikenberg. De bijeenkomst geldt als start van het ontwerpproces voor de beide natuurgebieden. De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.30 en 21.30 uur in de Lorentzschool, Lorentzweg 135 in Hilversum. Er...
Lees verder
Voortbestaan van onze vereniging Vorig jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, is het besluit om de vereniging op te heffen ingetrokken omdat er zich nieuwe bestuursleden aangemeld hadden. Door zowel Hans de Ridder als Egbert Leijdekker werd ik er laatst, als nieuwe voorzitter, op attent  gemaakt dat wij dit nooit goed hebben gecommuniceerd naar onze leden. Beter laat dan nooit, inderdaad,...
Lees verder
1 2 3 4 5 14