Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina. Hier vindt u actuele informatie vanuit de vereniging zoals de laatste Koerier, Nieuwsbrieven en ontwikkelingen rondom de HOV.  In de media vindt u (kranten)artikelen en filmpjes.

Laatste nieuws

Agenda Algemene Leden Vergadering d.d. donderdag 5 maart Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.15 uur St.Joseph, Minckelersstraat, bovenzaal. – 19.30 uur Opening en welkom (Carolien) – 19.35 uur Afscheid Martin Triebels – 19.45 uur : formele deel van de vergadering Notulen van de vergaderingen van 4 mei 2014 en 16 september (interim-voorzitter) Notulen op de website en ter inzage in...
Lees verder
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een verbinder die intern en extern het verenigingsgevoel kan vertegenwoordigen en uitstralen, met goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Iemand die het gezamenlijk verenigingsbelang kan vertegenwoordigen. Iemand die aanzet tot meedoen, saamhorigheid en draagvlak. Een bestuurder die taken kan verdelen, werkzaamheden kan delegeren onder 4 a 5...
Lees verder
Prachtig bericht in de Gooi en Eemlander van 22 januari 2015: de provincie stemt in met het alternatief dat is aangedragen door Blaricum en Huizen voor het tracé van de HOV. Onderzoek toont aan dat meerijden over bestaand wegennet een goede variant kan zijn in Huizen en Blaricum, en ook nog voldoet aan de HOV-normen. Geen nieuwe vrij liggende busbaan...
Lees verder
Interim voorzitter Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve heeft in constructief overleg met haar kaderleden Carolien Jansson aangesteld als interim-voorzitter. Carolien zal deze rol op zich nemen tot de Algemene Leden Vergadering. De werkzaamheden van de vereniging worden door een bredere groep mensen opgepakt, taken worden herverdeeld. Het bestuur is blij met deze oplossing en ziet...
Lees verder
Twee volle uren had de gemeenteraad van Hilversum er op woensdagavond 7 januari 2015 voor nodig om tot het besluit te komen dat de Weg over Anna’s Hoeve zal worden verlegd, in het kader van het HOV-plan (de snelle busbaan). De stemming was 19 voor, 15 tegen, 3 afwezigen (1 voorstander en 2 tegenstanders).  Voor stemden coalitiepartijen D66, VVD en...
Lees verder
De bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve hebben een prima werkjaar achter de rug. In totaal werd er 443 uur gewerkt, 9% meer dan in 2013 (406). Op 8 van de 52 woensdagmiddagen is er niet gewerkt: 5 x wegens langdurige regen of winterkou, en op Nieuwjaarsdag, 24 december en Oudejaarsdag. De uren zijn inclusief theepauze, maar...
Lees verder
Kees van Vliet In januari heb ik het “stokje” als coördinator van de bosploeg van Gerard overgenomen. Dat betekent onder andere dat u van nu af aan regelmatig van mij in de Koerier een kort verslag van de bosploeg, een belangrijke ‘poot’ van onze vereniging, aantreft. Onze bosploeg komt iedere woensdagmiddag om 13.30 uur op de hoek Liebergerweg en Anthony...
Lees verder
De vrijwilligers van de bosploeg van onze Vereniging hebben weer een prima werkjaar achter de rug. In totaal werd er 443 uur gewerkt, 9% meer dan in 2013 (406). Op 8 van de 52 woensdagmiddagen is er niet gewerkt: 5 x wegens langdurige regen of winterkou, en op Nieuwjaarsdag, 24 december en Oudejaarsdag. De vaste kern, soms aangevuld door 1...
Lees verder
De herinneringenmiddag van 7 juni had een goede opkomst en inbreng van verhalen, foto’s en privé filmpjes. Die zijn zoveel mogelijk samengebracht in een filmcollage, hier aan te klikken en te zien. Door de aanvulling met de herinneringen van dorpsgenoten wordt de tentoonstelling kleurrijker en nog meer van ons allemaal. De expositie is tot 1 juli in Museum Hilversum te bekijken.
Lees verder
Scouting Heidepark organiseerde samen met de VBAH als ‘’goede buren’’, in het kader van het 30 jarig jubileum, een speurtocht voor kinderen en tieners op zaterdag 17 mei. De jongste liepen de tocht met opdrachten in de ochtend in twee groepen met begeleiding. Door de opdrachten leerden zij meer over dieren in de dierenkwis en meer over Anna’s Hoeve door...
Lees verder
1 2 3 4 5 12