Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina. Hier vindt u actuele informatie vanuit de vereniging zoals de laatste Koerier, Nieuwsbrieven en ontwikkelingen rondom de HOV.  In de media vindt u (kranten)artikelen en filmpjes.

Laatste nieuws

De Bosploeg van onze vereniging heeft opnieuw een prima werkjaar achter de rug. In totaal werd er op de woensdagmiddagen 431 uur gewerkt. In januari werd het boswerk twee keer afgeblazen wegens regen, maar op alle 50 andere woensdagmiddagen ging het gewoon door. Een paar vrijwilligers deden op 19 andere ochtenden of middagen nog speciale klusjes – ook wel “kabouterwerk”...
Lees verder
Woensdag 18 maart is de verkiezing van de Provinciale Staten. Naar de stembus gaan bij deze  provinciale verkiezingen staat voor veel mensen wat verder weg dan verkiezingen voor de eigen gemeenteraad of de keuze bij landelijke verkiezingen. Toch is de verkiezing erg belangrijk in verband met het behouden en onderhouden van natuurgebieden. Dat geldt ook voor natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve in...
Lees verder
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve heeft op donderdag 5 maart ingestemd met de benoeming van drie nieuwe bestuursleden en heeft tevens twee zittende bestuursleden herkozen. Hans de Ridder blijft secretaris. Carolien Jansson is herkozen maar nu als voorzitter, Kees van Vliet werd herkozen als algemeen bestuurslid met aandachtsgebied Bosploeg. De vergadering was zeer te...
Lees verder
Agenda Algemene Leden Vergadering d.d. donderdag 5 maart Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.15 uur St.Joseph, Minckelersstraat, bovenzaal. – 19.30 uur Opening en welkom (Carolien) – 19.35 uur Afscheid Martin Triebels – 19.45 uur : formele deel van de vergadering Notulen van de vergaderingen van 4 mei 2014 en 16 september (interim-voorzitter) Notulen op de website en ter inzage in...
Lees verder
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een verbinder die intern en extern het verenigingsgevoel kan vertegenwoordigen en uitstralen, met goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Iemand die het gezamenlijk verenigingsbelang kan vertegenwoordigen. Iemand die aanzet tot meedoen, saamhorigheid en draagvlak. Een bestuurder die taken kan verdelen, werkzaamheden kan delegeren onder 4 a 5...
Lees verder
Prachtig bericht in de Gooi en Eemlander van 22 januari 2015: de provincie stemt in met het alternatief dat is aangedragen door Blaricum en Huizen voor het tracé van de HOV. Onderzoek toont aan dat meerijden over bestaand wegennet een goede variant kan zijn in Huizen en Blaricum, en ook nog voldoet aan de HOV-normen. Geen nieuwe vrij liggende busbaan...
Lees verder
Interim voorzitter Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve heeft in constructief overleg met haar kaderleden Carolien Jansson aangesteld als interim-voorzitter. Carolien zal deze rol op zich nemen tot de Algemene Leden Vergadering. De werkzaamheden van de vereniging worden door een bredere groep mensen opgepakt, taken worden herverdeeld. Het bestuur is blij met deze oplossing en ziet...
Lees verder
Twee volle uren had de gemeenteraad van Hilversum er op woensdagavond 7 januari 2015 voor nodig om tot het besluit te komen dat de Weg over Anna’s Hoeve zal worden verlegd, in het kader van het HOV-plan (de snelle busbaan). De stemming was 19 voor, 15 tegen, 3 afwezigen (1 voorstander en 2 tegenstanders).  Voor stemden coalitiepartijen D66, VVD en...
Lees verder
1 2 3 4 5 12