Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina. Hier vindt u actuele informatie vanuit de vereniging zoals de laatste Koerier, Nieuwsbrieven en ontwikkelingen rondom de HOV.  In de media vindt u (kranten)artikelen en filmpjes.

Laatste nieuws

U hebt er lang op moeten wachten, maar hier is-ie dan eindelijk, de nieuwe Anna’s Hoeve Koerier! Het is alweer een waar kunstwerkje geworden, een genot om door te bladeren, met extra veel mooie en interessante foto’s. Sander Koopman heeft samen met Maarten Koole een jaar of vijf lang vele foto’s gemaakt in Anna’s Hoeve, waarin de veranderingen van het...
Lees verder
uit: De Gooi- en Eemlander door : Hans van Keken De kap van duizenden bomen voor de aanleg van de snelle busbaan dwars door het gebied van Anna’s Hoeve kan over twee weken van start. Dat concludeert een realistische Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH) na de rechtszitting om uitstel van de kap. Dat uitstel wilde de vereniging omdat...
Lees verder
Presentatie schetsontwerp Anna’s Hoeve en Monnikenberg Op maandag 9 september 2019 vindt de vervolgbijeenkomst plaats over de toekomst van Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Het schetsontwerp voor de beide natuurgebieden staat die avond centraal. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Lorentzschool, Lorentzweg 135 in Hilversum. Iedereen is welkom. We starten met een gezamenlijk gedeelte waarbij in diverse korte interviews...
Lees verder
Ontwikkelingen rond de Nieuwe Poel Op 12 april 2019 hebben Jelle Harder en Danny van Kooi, in gezelschap van een bevriende advocaat/bioloog van Jelle, samen  met vertegenwoordigers van de provincie, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, het HOV-project, en de aannemer, een bezoek gebracht aan de gedempte Poel bij het talud van de A27. Hier hebben wij (nogmaals) ons bezwaar tegen het...
Lees verder
De Gooi- en Eemlander d.d. 03-06-2019 (door Wim Wegman) De provincie heeft geen verboden overtreden toen ze vorig jaar zomer een poel dempte op Anna’s Hoeve waarin zich beschermde kamsalamanders bevonden. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren en SP. De poel in het natuurgebied Anna’s Hoeve is destijds dichtgegooid voor de aanleg...
Lees verder
Dit bericht is gebaseerd op de informatie van de Provincie Noord-Holland en geplaatst door NH Nieuws.   HILVERSUM – 22 mei 2019 – Robbert Bianchi Door alle ruimtelijke ontwikkelingen komt de natuur vaak in het gedrang. Om ook voor planten en dieren een goede leefomgeving te behouden, moet er soms worden ingegrepen. Zo wordt er in Hilversum gewerkt aan een...
Lees verder
Geachte leden van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. Op 23 april 2019 hebben wij onze algemene ledenvergadering gehad. Tijdens deze vergadering is onder andere het financieel verslag besproken. Door sommige aanwezige leden is bezwaar gemaakt tegen de cijfers die hier in stonden. De kascontrolecommissie had hier ook al melding van gemaakt. Om die reden kon er geen...
Lees verder
HILVERSUM 6 MEI 2019 Is het groene monster dat de Japanse duizendknoop volgens sommigen is dan toch te verslaan? De vrijwilligers van de van de Bosploeg van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve zeggen dat het is gelukt. “Het was een kwestie van stug volhouden.” De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de frisgroene...
Lees verder
1 2 3 4 5 14