Plan voor HOV (vrije busbaan) nog niet van tafel

Donderdag 11 juni 2009

Op de website van de Gemeente Hilversum is op 10 juni een bericht opgenomen over het door de wethouder teruggenomen plan voor een vrije busbaan van Hilversum naar Huizen v.v., door en langs Anna’s Hoeve.

De webpagina waarop het bericht stond, bestaat helaas niet meer, daarom hebben wij voor u de inhoud hiervan hieronder weergegeven.


Verkeerswethouder Boog zag zich genoodzaakt het plan terug te nemen naar het college van burgemeester en wethouders. Dat betekent echter niet dat het plan voor HOV geheel van tafel is.

Wethouder Boog legt uit wat dat betekent: “Al heel lang praten wij in Hilversum en in de regio over goed, snel en betrouwbaar openbaar vervoer tussen Huizen en Hilversum. Daar is heel veel draagvlak voor, ook in de Hilversumse gemeenteraad. Bij het voorstel dat vorige week in de raad besproken werd, hadden de verschillende fracties echter veel vragen en opmerkingen bij de voorgestelde route door Hilversum. Ik heb het voorstel terug naar het college genomen, omdat ik tijd nodig heb om de consequenties van al die vragen in beeld te brengen en om te kijken of er nog verbeteringen in het plan mogelijk zijn. Het is een belangrijk project, waar we zorgvuldig mee om moeten gaan”.

Volgende week zal het college van Hilversum de discussie in de raad evalueren en de verdere koers bepalen. Wethouder Boog: “Tegen het plan dat er ligt, hebben de colleges in Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, Hilversum en Noord-Holland van harte “ja” gezegd. Ik ben nog steeds overtuigd van de noodzaak om te investeren in goed openbaar vervoer en ik wil me hard maken om met de raad in Hilversum tot een oplossing te komen”.

Het voorstel voor HOV wordt in juni in alle betrokken gemeenteraden en in provinciale staten besproken. Veel gemeenten kijken naar wat er in Hilversum gebeurt. Wethouder Boog: “Ik vind het erg belangrijk dat de gemeenteraden en de provincie hun eigen discussie voeren over nut, noodzaak en de kwaliteit van dit plan. Een sterk en positief geluid vanuit de regio is belangrijk voor de discussie die wij in Hilversum nog moeten voeren over de precieze route en een goede inpassing”.


Ons internet-forum uit die tijd is helaas niet meer beschikbaar.

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door