Vervroegd op zoek naar een nieuwe voorzitter

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een verbinder die intern en extern het verenigingsgevoel kan vertegenwoordigen en uitstralen, met goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Iemand die het gezamenlijk verenigingsbelang kan vertegenwoordigen. Iemand die aanzet tot meedoen, saamhorigheid en draagvlak. Een bestuurder die taken kan verdelen, werkzaamheden kan delegeren onder 4 a 5 andere bestuursleden, een klankbordgroep en andere vrijwilligers.

De voorzitter heeft de volgende taken:

-Voorzitten van bestuursvergaderingen en de agenda opstellen in overleg met secretaris.

-Voorzitten van ledenvergaderingen en de agenda opstellen in overleg met secretaris.

-Extern (laten ) vertegenwoordigen van de VBAH, bij voorkeur met een ander bestuurs- of klankbordgroep-lid samen.

-Bestuursbijdragen voor de Koerier schrijven.

-Bestuursbijdragen voor de website schrijven.

De voorzitter is flexibel beschikbaar; met regelmaat wordt een flinke tijdsinvestering gevraagd. Bestuursvergaderingen vinden circa 8 keer per jaar plaats, een ledenvergadering een maal per jaar. Wekelijks worden e-mail bijgehouden en activiteiten opgevolgd. Grof ingeschat een gemiddelde tijdsinvestering van 10-15 uur per week.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met bestuursleden Carolien Jansson, Kees van Vliet of Hans de Ridder voor het verkrijgen van meer informatie. Kandidaten worden twee weken voor de Algemene Leden Vergadering van 6 maart bekend gemaakt via de website. De leden kiezen op donderdag 6 maart de voorzitter.

Vervroegde Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna s’ Hoeve vindt plaats op donderdag 5 maart in st Joseph aan de Minckelersstraat, aanvang half acht. Vergaderstukken worden gepubliceerd in de Koerier van februari en twee weken voor de ALV op de website.

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door