Vijverpeil op recordhoogte: oversteken Speelweide kan alleen met hoge laarzen aan!

Als gevolg van de aanhoudende regenval hebben de vijvers van Anna’s Hoeve op zondag 1 maart 2020 een recordhoogte bereikt (278 cm boven NAP) sinds de invoering van het huidige watersysteem op 16 februari 2011.

Vóór de bodem- en waterbodemsaneringen in Anna’s Hoeve hebben de voorste vijvers (tot aan het toenmalige Dammetje, waar later de z.g. Nieuwe Eerste Brug is aangelegd) nog wel eens iets hoger gestaan, maar dat is niet vergelijkbaar met tegenwoordig. Het hoogste niveau sinds 2011 werd tot nu toe bereikt op 11 november 2013: 263 cm.

De vlonder over de meestal droog staande “Slenk” in de Speelweide staat onder water. Gezien vanaf de kant Liebergerweg/Anthony Fokkerweg, is (aan de overkant van de vlonder) het water in de Slenk met zoveel kracht noordoostwaarts gestroomd dat hier veel aarde is weggespoeld.

Helemaal om het uiteinde van de Slenk heen wandelen was ook niet mogelijk, omdat veel takken van de laagste boompjes die op de heuvelhelling groeien, over het water hingen. Ondergetekende heeft met zijn immer meegenomen snoeischaar alle over het water hangende takken weggesnoeid, waarna de nieuwe wandelmogelijkheid-om-de-slenk-heen ogenblikkelijk in gebruik werd genomen!

Nu is het wachten op het zakken van  het water, maar dan moet de regen wel een poosje wegblijven.

De vijvers van Anna’s Hoeve “steken in het grondwater”, wat betekent dat al het water ZIJWAARTS door he

t zand moet wegstromen naar plekken waar de grondwaterstand lager is. En dat zijwaarts wegzakken gaat niet erg snel!

Voor wie zich afvraagt waar al dat water vandaan komt: Zoals iedere fietser weet, loopt er een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug dwars door Hilversum heen. Aan de oostkant van de heuvelrug mondt het regenwaterriool, na eerst de stadsvijvers op een mooi (niet te laag en niet te hoog) peil gebracht te hebben, uit in de vijvers van Anna’s Hoeve, om daar (zijwaarts dus!) weg te zakken naar het grondwater.

Begin september 2019 stonden grote delen van de vijvers helemaal droog; het peil in de Bergvijver was toen ongeveer 83, bijna twee meter lager dan nu!

Gerard Peet, oud-bosploegmedewerker

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door