Websitebezoek in 2008 naar recordhoogte

Voor het eerst heeft de website van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve in één jaar meer dan 6000 bezoekers kunnen registreren. Voor het jaar 2008 kwamen er 6140 bezoekjes in de telling, dat is gemiddeld bijna 17 per dag. Gemiddeld werden per keer 2,7 pagina’s van de site bezocht.

Voor 2009 staan er veel minder spectaculaire werkzaamheden in Anna’s Hoeve op het programma dan in 2008, dus het nieuwe jaar zal wel niet opnieuw een record gaan opleveren. Maar er staan op de site niet alleen berichten over recente gebeurtenissen, werkzaamheden en plannen. Vermeldenswaard is met name een prachtige collectie van ruim 70 oude foto’s (voornamelijk van ansichtkaarten) uit lang vervlogen jaren, die als diashow bekeken kunnen worden.

Van de afgelopen jaren zijn geen exacte aantallen bewaard, maar wel betrouwbare schattingen. In 2005 en 2006, toen er (net als in 2008) omvangrijke saneringswerkzaamheden in Anna’s Hoeve plaatsvonden, werden bijna 6000 bezoekers per jaar geteld. In 2007 werd er niet gesaneerd en bleef het aantal bezoekers steken op ruim 3700 (dat is ruim 10 per dag). Ook in de jaren 2004, 2003 en 2002 lag het aantal bezoekers tussen 3000 en 4000.

De website van de Vereniging begon, heel primitief, op 3 juli 1999, en op 26 augustus van dat jaar kwam er een teller op. Tot 8 oktober 2000 werden er ca. 1315 bezoekjes geteld: gemiddeld ruim 3 per dag! Van 8 oktober 2000 tot half februari 2001 was er een heel nieuwe site, maar daar zijn geen bezoekersaantallen van bewaard gebleven. Helaas kwam onze nieuwe webmaster al snel in tijdnood. Gelukkig schoot een ander verenigingslid ons te hulp, die op zijn privéwebsite toen al veel aandacht besteedde aan Anna’s Hoeve. Deze webmaster werd een blijvertje: hij is al sinds half februari 2001 als vrijwilliger “in functie” en stopt veel energie in de site. Samen met de toename van het aantal internetbezitters resulteerde dat in een flinke groei van het sitebezoek. Op 15 oktober 2001 kwam er weer een teller op de site. Vrijwel precies drie jaar later, op 13 oktober 2004, werd de 10.000e bezoeker geteld. Dat kwam neer op gemiddeld 9,1 per dag. In 2008 is dat dus gegroeid tot bijna 17 per dag. De website is, naast het ledenblad De Anna’s Hoeve Koerier, nu al bijna 10 jaar lang een onmisbare, snelle en betrouwbare informatiebron voor alles wat met Anna’s Hoeve te maken heeft.

U kunt als sitebezoeker zonder enige verplichting een gratis “abonnement” nemen op toezending van een updatebericht. U krijgt dan bij vrijwel ieder nieuw bericht dat op de site wordt geplaatst een seintje in de vorm van een korte e-mail met een koppeling naar de pagina met het nieuwe sitebericht. Zo blijft u voortdurend op de hoogte.

Vanzelfsprekend hopen wij dat regelmatige sitebezoekers die nog geen lid zijn van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, dat wél willen worden. Een e-mailtje naar de secretaris is daarvoor voldoende, en voor de kosten hoeft niemand het te laten: minimaal een halve eurocent per dag, 1,83 euro per jaar! Gelukkig betalen de meeste leden vrijwillig een hoger bedrag, anders zou onze vereniging allang failliet geweest zijn.

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door