Vereniging tot Behoud van

Anna's Hoeve

23 april 2021 | Bergvijver met bloeiende krentenboompjes

Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel

Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve heeft zorgen en vragen over talud Anthony Fokkerweg

De Gooi- en Eemlander, 30-4-2021

Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel. Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve heeft zorgen en vragen over talud Anth. Fokkerweg

Eddie de Paepe
Vandaag om 07:00

HILVERSUM

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH) maakt zich zorgen over de met onder meer zware metalen vervuilde grond in de zogeheten Dudokheuvel bij de Anthony Fokkerweg in Hilversum. Dit talud ligt op de plek waar straks de verlegde Weg over Anna’s Hoeve komt te liggen.

De VBAH is gealarmeerd door een bericht van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Daaruit blijkt dat de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nog geen goedkeuring wil geven aan de uitgevoerde sanering van verontreinigde grond in de Dudokheuvel (die door de gemeente ’Dudoktalud’ wordt genoemd). Die ligt naast de Anthony Fokkerweg vanaf de spoorlijn/Mussenstraat tot aan de Liebergerweg. Daar wordt, als onderdeel van het HOV-project, de verlegde Weg over Anna’s Hoeve gelegd.

Lees hier verder.

Bosploeg werkt weer

op gepaste afstand door en de Bosfotograaf maakt foto's (ook als er niet gewerkt wordt)

Berg van Dudok??

Provincie weet weinig van Anna's Hoeve!!

Maarten Broos is Projectleider bij Provincie Noord-Holland en vertelt iets over de Groene Schakel in Anna’s Hoeve, maar heeft duidelijk weinig kennis over het gebied.

Gerard Peet legt uit…

De provincie heeft een video gemaakt over de voortgang van project “Voltooiing Groene Schakel” , voortvloeiend uit het HOV-project (de aanleg van een snelle busbaan). De projectleider heeft de “Berg van Dudok” beklommen en kijkt van daar af uit over de Bergvijver.
 
De term “Berg van Dudok” is verwarrend. We hebben in Anna’s Hoeve namelijk een “Berg” die (sinds de aanleg van de nieuwe Anna’s Berg) het beste aangeduid kan worden als “de oude Berg van Anna’s Hoeve”. Wikipedia merkt terecht op dat die Berg vroeger ook vaak werd aangeduid als “de Anna’s Hoevese Berg”. De Berg is ontworpen door Dudok, maar voor zover ik weet heeft nog nooit een Hilversummer die Berg “de Berg van Dudok” genoemd.
 
Wel is er achter de Speelweidevijver een klein heuveltje dat door de gemeente in het verleden ooit eens is aangeduid als “de Bult van Dudok”. Vanaf die Bult van Dudok is van project Herstel Groene Schakel niets te zien.  (Vanaf de “Berg” is overigens ook bar weinig van dat project te zien, in tegenstelling tot wat het filmpje suggereert.)
Wat toont het filmpje bij tijdstip 1.55 ?
Er komt, zoals bekend, een nieuw fietspad achter de oude Berg van Anna’s Hoeve langs.  Maar wat komt er op dat moment in beeld? De Bult van Dudok! Daar klopt dus helemaal niks van.  Kortom, een rommeltje, die film.

Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg

Gooi- en Eemlander 23-02-2021

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. blijft zich hardnekkig verzetten tegen het afgraven van een weiland in het Hilversumse natuurgebied Monnikenberg. De VBAH beschudigt de provincie en het GNR van ’koehandel’ met grond ten behoeve van het HOV-project.

 

Danny van Kooi (voorzitter) en Jelle Harder (ecologisch adviseur) melden dat de vereniging bij de Omgevingsdienst Noord-Holand Noord bezwaar heeft gemaakt tegen de plannen. De provincie wil de grond die vrijkomt bij het afgraven van het weiland gebruiken voor de aanleg van grondwallen bij het HOV-project. ,,De provincie probeert geld te besparen door het weiland af te graven, terwijl er juist geld gereserveerd was om die grond elders aan te kopen.”

Lees hier verder.

 

wij verzetten ons hiertegen: klik op titel voor Zienswijze

PERSBERICHT

22 februari 2021

Danny van Kooi & Jelle Harder

De provincie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat (GNR) willen het weiland in Monnikenberg afgraven. Het belang hierbij voor de provincie is geld besparen. Het GNR denkt dat alleen op die manier meer planten en dieren in het gebied komen.

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) verzet zich tegen deze koehandel en heeft daarom een zienswijze ingediend bij de Omgevingsdienst. (Onderaan dit bericht vindt u naast de zienswijze ook alle bijlagen). De provincie wil de grond gebruiken voor de aanleg van grondwallen bij het HOV project (busbaan). De VBAH ziet dat de provincie hiermee geld probeert te besparen door het weiland af te graven, terwijl er juist geld gereserveerd was om die grond elders aan te kopen! Maar als het weiland verdwijnt zullen de dassen voedselgebrek krijgen, zij leven voor 50-75% van regenwormen in het weiland. Er zal geen voortplanting meer zijn en de dassen zullen vertrekken. Alle negen ecologische rapporten bevestigen dat. De VBAH wijst in dit verband op eerdere gerechtelijke uitspraken die deze handelwijze op andere locaties verboden hebben. Grond afgraven als verdienmodel in het Natuurnetwerk Nederland is een ongewenste zaak. Beweringen dat afgraven nodig is omdat anders de nieuwe natuurverbinding tussen het ecoduct over de spoorbaan en de faunatunnel onder de A27 niet goed werkt, verwijst de VBAH naar het rijk der fabelen. Verdwijnt het weiland uit het hart van het landgoed dan verliest het gebied haar historie en haar ziel. De zoveelste aantasting. Provincie en GNR moeten het afgraven heroverwegen!

Lees hier verder…

en aardkundige waarden verdwijnen (klik op titel voor PERSBERICHT)

4 januari 2021
Danny van Kooi & Jelle Harder


Op het landgoed Monnikenberg willen de provincie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat het
weiland en de akker afgraven. Dit is een grote aanslag op de landschappelijke en culturele waarden van het eeuwenoude landgoed. Bovendien verdwijnt daarmee het belangrijkste voedselgebied van de dassen in het gebied en worden zowel in Anna’s Hoeve als in Monnikenberg de aardkundige waarden aangetast. De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) verzet zich tegen deze afgravingen en heeft hiertegen een zogenaamde zienswijze ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. Deze zienswijze gaat in de eerste plaats over de geplande aantastingen van de aardkundige waarden in de natuurgebieden Monnikenberg en Anna’s Hoeve. De VBAH wil nu dat de aantastingen in Monnikenberg niet kunnen doorgaan.

Het Goois Natuurreservaat (GNR) is van mening dat weiland en akker voor de natuur te weinig waarde hebben. Op het gewenste heideveld zouden meer dieren kunnen leven. Ook denken de provincie en het GNR dat de heide nodig is omdat de natuurverbinding over het nieuwe ecoduct anders niet goed gaat werken. De VBAH denkt daar heel anders over.

Klik hier voor gehele rapport Zienswijze van de VBAH

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:
– Danny van Kooi, voorzitter VBAH, 06-51096050, VerTotBehoudVanAnnasHoeve@kpnmail.nl
– Jelle Harder, ecologisch adviseur van de VBAH, 06-33318985, jelleharder@hetnet.nl

In opdracht van de provincie Noord-Holland hebben we in samenwerking met Stichting Das & Boom een kunstburcht voor dassen aangelegd in Hilversum. De kunstburcht is aangelegd als mitigerende maatregel omdat bij de aanleg van een HOV-verbinding (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) een bestaande burcht verloren is gegaan.

Laatste ontwikkelingen

Nieuwsbrief oktober 2020

  • Uitstel algemene jaarvergadering
  • Ontwikkelingen rond de aanleg HOV en verleggen weg over Anna’s Hoeve
  • Overzicht bezwaarprocedures
  • Opruimen zwerfvuil
  • Uitbrengen Koerier

Zaterdag 26-09-2020

Rob Pluntke

 

Vandaag toch weer een nuttige CITO gehouden in dit mooie stukje natuur bij Anna’s Hoeve, waarbij zo’n 35 deelnemers kwamen helpen, Gelukkig hielpen de weergoden ook mee, want het bleef droog.

  • Aan het einde van de ochtend waren er toch 26 zakken met zwerfvuil opgehaald, een complete houten bank die in de buurt van de visvijver in het water lag, een stuk beton, zakken met grind die we later hebben verdeeld in de enorme kuil bij de ingang, een reservewiel met band, een oud verroest zadel, stuk betonijzer etc.
  • Ook vonden we zo’n 12 kleine vuilniszakken met grind in de bosjes bij de parkeerplaats en die hebben we geleegd in de enorme kuil die is ontstaan bij de ingang.
  • Op de speelweide, in de buurt van de grondwatermeter, ligt een groot nat matras op de grond, maar deze was te zwaar om te vervoeren. (De GNR heeft deze later die week opgehaald).
  • De prullenbak bij de visvijver was overvol, maar die hebben we mbv een tooltje kunnen openen en voor GNR geleegd.

 

Noot redactie: Namens alle bezoekers van Anna’s Hoeve dank voor deze schoonmaakactie!

IN VERBAND MET DE AANGESCHERPTE CORONA MAATREGELEN WORDEN ER TIJDELIJK GEEN EXCURSIES GEORGANISEERD.

Excursie faunapassage Anna’s Hoeve

Elke eerste zondag van de maand kun je mee met een gids naar de faunapassage onder de A27 (Anna’s Hoeve/Monnikenberg). Wandel mee over het landgoed Monnikenberg en bezoek de unieke faunatunnel die onder de snelweg A27 doorloopt en die het Gooi verbindt met de Utrechtse Heuvelrug. Dankzij de passage kunnen dieren veilig onder de weg door. Hun leefgebied en overlevingskansen worden daardoor sterk vergroot. De eerstvolgende zou zondag 6 december 2020 zijn. De excursiedagen zijn voorlopig ingepland tot en met zondag 6 december 2020.

Het gebied is normaal gesloten voor publiek maar tijdens deze excursie nemen natuurgidsen u mee en vertellen ze u alles over de achtergrond, aanleg en het functioneren van de faunatunnel. Ook hoort u wat er gedaan is om de verbinding zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor dieren zoals reeën, dassen, hagedissen en niet te vergeten insecten. Sporen laten zien dat de faunatunnel al volop in gebruik is als ‘hangplek’ door deze dieren.

De ‘Faunapassage Anna’s Hoeve/Monnikenberg’ onder de A27 vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen de natuurgebieden in ’t Gooi en de natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug. Het wordt wel ‘De Groene Schakel’ genoemd waarmee ook de toekomstige ‘Natuurbrug Anna’s Hoeve’ over het spoor Hilversum-Baarn wordt bedoeld.

De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 1.5 uur.

Deelname is gratis.

Interesse? Aanmelden is, vanwege beperkte capaciteit, noodzakelijk via: gooisnatuurreservaat@gnr.nl of telefonisch: 035-621 4598.