Provincie blundert met te vroeg dempen poel

Kamsalamanders in de problemen

NH Nieuws doet uitgebreid verslag

Kijk hier de video (die vooraf wordt gegaan door reclame)

door: Joost Lammers NH Nieuws

HILVERSUM – De provincie Noord-Holland heeft een poel in natuurgebied Anna’s Hoeve, waar een beschermde salamandersoort leefde, te vroeg gedempt. Ondanks aanhoudend protest gebeurde er lange tijd niets. Uiteindelijk is de provincie nu toch gezwicht voor de druk en is de poel vandaag weer opengegraven.

 

Met een graafmachine wordt vanochtend in natuurgebied Anna’s Hoeve druk gegraven. Niet voor de aanleg van de busbaan voor de HOV-verbinding, maar om de mogelijk achtergbleven kamsalamander een kans te geven te overleven. “De poel is in oktober vorig jaar gedempt, maar toen waren er nog heleboel salamanders op het land”, zegt natuurkenner Jelle Harder.

Lees ook: Beschermde poel dichtgegooid voor werk aan busbaan

Het kostte wel grote moeite om de provincie ervan te overtuigen dat ze verplicht waren om de amfibiën eerst te redden. Harder strijdt samen met de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve al jaren voor de beschermde diersoort, die precies op de route van de nieuwe snelle busverbinding leefde.

Ondanks dat kon niet voorkomen worden dat de poel eind vorig jaar met de grond gelijk gemaakt werd. Harder: “Dat de provincie door de knieën is gegaan, komt omdat wij zijn blijven volhouden. Uiteindelijk hebben we gezegd dat we naar de rechter toe zouden gaan. Dan zouden alle bewijzen op tafel komen. Dat wilde de provincie niet.”

Provinciale propaganda
De provincie gaf in oktober vorig jaar nog aan dat de poel mocht worden gedempt. Over de reden van de ommezwaai wordt weinig gezegd. Vandaag was er niemand om voor camera te reageren, maar een woordvoerder laat weten telefonisch weten de poel nu weer open is gegraven omdat ‘ze in goede harmonie willen blijven samenwerken’. De kop van het persbericht geeft wel een bijzondere draai aan de werkelijkheid: ‘Samen in actie voor Kamsalamanders Anna’s Hoeve.’

Lees: Provincie: geen afspraken geschonden bij dempen beschermde poel vol kamsalamanders

Danny van Kooi, voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, moet er een beetje om lachen. “Het was niet samen in actie. Samenwerking, daar hebben wij niks van gemerkt.” Provinciale propaganda? “Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het is een eenzijdige berichtje.” Harder heeft er ook geen goed woord voor over: “Het is waardeloos wat er gebeurt. Zo word je als burger en vereniging gepiepeld door de overheid, die met haar macht die ze heeft van alles beweert.”

Te laat?
Rondom de uitgegraven poel worden een scherm en emmers geplaatst, waarin de salamanders worden gevangen. Die ruiken het water en komen daar dan vanzelf naar toe. De vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve hebben beloofd als geste richting de provincie om de emmers te controleren en over te zetten naar een nieuwe poel even verderop.

Lees ook: Onderzoek naar dichtgooien beschermde salamanderpoel door provincie

De vraag is wel of het niet al te laat is voor de salamanders. In april horen ze volgens Harder al in het water te zitten. “We wachten het af, we weten ook niet hoeveel we er gaan aantreffen. We hopen nog veel, maar misschien zijn het er maar tien.”

Geschreven door