2009 opnieuw een succesvol jaar voor Bosploeg Anna’s Hoeve

Hoewel op de laatste twee woensdagen van het jaar, en ook op een woensdag in november, niet gewerkt kon worden wegens de winterse omstandigheden resp. regen, kunnen de  bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve opnieuw terugkijken op een succesvol werkjaar. Er is op 49 woensdagmiddagen gewerkt, even vaak als in 2008. Gemiddeld waren er ruim 4,2 vrijwilligers aanwezig, die gemiddeld bijna 2 uur hebben gewerkt.

In totaal werden er 405 werkuren genoteerd. Dat is inclusief de gebruikelijke theepauze, maar exclusief de reistijd (fietsen van huis naar Anna’s Hoeve en terug). Het aantal uren is ca. 9 % minder dan in 2008. De gemiddelde opkomst was namelijk ietsje lager, en het werk werd in 2009 vier keer voortijdig gestopt wegens de regen en één keer (op 5 augustus) wegens een temperatuur van 27 graden. In 2008 kon op alle 49 middagen de 2 uur worden volgemaakt.

De score brengt het jaar 2009 op de vierde plaats, sinds de bosploeg in december 1994 werd gevormd.

De groep bestaat momenteel uit vijf personen die echter niet allen iedere week kunnen komen helpen, plus één die slechts af en toe beschikbaar is. De meeste energie wordt gestoken in het bestrijden van de woekerende Amerikaanse vogelkers. Ook worden heideveldjes opengehouden door alle opslag (boompjes en struiken) weg te halen, worden grote takken en omgewaaide bomen verwijderd van wandelpaden, en worden de plekken waar de groep aan het werk is ontdaan van zwerfvuil. Ongeveer 8% van de gewerkte uren werd (op verzoek van GNR) gestoken in het verwijderen van hoog opschietend onkruid (vooral distels en brandnetels) uit de jonge aanplant rondom de (na sanering) in 2006 heringerichte Speelweide. Na overleg met GNR kon hiermee in augustus worden gestopt: de aanplant moet het voortaan op eigen kracht kunnen winnen van het onkruid.

Op de zaterdagen 21 maart, 29 augustus en 7 september assisteerden bosploegleden bij een namens de Vereniging georganiseerde schoonmaak van het vijvergebied van Anna’s Hoeve. Daarbij werd door respectievelijk 12, 12 en 4 vrijwilligers in totaal ongeveer 215 kilo zwerfvuil uit het gebied afgevoerd.

Op donderdag 29 oktober assisteerde de bosploeg bij een heide-actie van groep 7 van de Nassauschool. Op “Het Heitje” werd Amerikaanse vogelkers weggeknipt. Daarmee werd een oude traditie in ere hersteld. De vorige heide-acties met de Nassauschool, toentertijd op initiatief van onze Vereniging, vonden plaats van 1995 t/m 2002.

Geschreven door