20240317 Nieuwsbrief – Wij vieren feest!!!!

Bijeenkomst ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan 

Op 17 april 1984 vond er, door verontruste bewoners die het niet langer aan konden zien dat de natuurlijke staat van Anna’s Hoeve hard aan het achteruit hollen was, een oprichtingsvergadering plaats. Dat was het moment waarop de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. een feit werd. Dit betekent dat op 17 april 2024 onze vereniging precies 40 jaar bestaat. Dit heugelijk feit willen wij graag vieren middels een bijeenkomst voor onze leden. Deze bijeenkomst vindt plaats op zondagmiddag 21 april 2024. De hiervoor gekozen locatie is St. Joseph, Minckelersstraat 71 te Hilversum. U bent van harte welkom van 14:00 tot en met 17:00 uur. Om de juiste inkoop te kunnen bepalen stellen wij het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt via dit mailadres: secretaris@annashoeve.nl

 

 Uitnodiging voor onze jaarvergadering 

Deze vindt dit jaar plaats op dinsdag 18 juni 2024 vanaf 20:00 uur. Voor deze jaarvergadering maken wij ook nu weer gebruik van St. Joseph. Hetzelfde adres als naast het krantenartikel maar dan in de bovenzaal. Wij hebben deze vergadering bewust wat later gepland zodat, in de nog uit te brengen Koerier, een artikel opgenomen kan worden over onze receptie. De stukken die betrekking hebben op onze jaarvergadering vindt u, zoals gewoonlijk, weer op onze website www.annashoeve.nl

 

Contributie 

Heeft u de contributie van 2023 nog niet betaald dan verzoeken wij u vriendelijk om dit alsnog te doen. Dan is het fijn als u gelijk ook de contributie voor 2024 betaalt. Dit scheelt de penningmeester weer extra werk. Het rekeningnummer is: NL10 INGB 0004 9208 44, t.n.v. Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 

E-mailadres opgeven 

Wij doen nogmaals het verzoek aan de leden die dit nog niet gedaan hebben om hun e-mailadres door te geven aan de penningmeester: penningmeester@annashoeve.nl 

Zij doet ook onze ledenadministratie en dit e-mailadres gebruiken wij voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Is uw e-mailadres niet bij ons bekend dan mist u mogelijk interessante informatie. 

Geschreven door