Agenda Algemene Ledenvergadering 2009

Agenda Algemene Ledenvergadering 2009 

van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, te houden op WOENSDAG 13 MEI 2009 om 20.00 uur.

(zaal open 19.45) in het Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 te Hilversum:

1. Opening

2. Notulen van de op 23 april 2008 gehouden jaarvergadering (afgedrukt in de Koerier jaargang 25 nummer 2, 2008.

    De notulen zullen in de zaal  liggen, zodat ze al voor aanvang van de vergadering kunnen worden ingezien.

3.Ingekomen stukken

4.Jaarverslag van de secretaris (Afgedrukt in de Koerier en op onze website)

5.Financieel jaarverslag 2008 en begroting 2009 (Afgedrukt in de Koerier)

6.Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kas controlecom­missie

7.Decharge bestuur van vorig jaar

8.Aftredende bestuursleden:

France Carrière (secretaris, niet herkiesbaar)

Sander Koopman (algemeen lid, niet herkiesbaar)

Kees van Vliet (algemeen lid, herkiesbaar)

9. Bestuursverkiezing

Herbenoembaar: Kees van Vliet (algemeen lid)

Het bestuur draagt voor als nieuwe bestuur leden:

Henny Bergsma (algemeen lid) Ruud Bochardt (secretaris)

10.Inventarisatie van ideeën voor nieuwe activiteiten.

11.Rondvraag

12.Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering

13.Pauze

14.Lezing door Wim Genuit, raadslid van Groen Links in Baarn, over het bestemmingsplan Drakenburgergracht (het gebied ten oosten van Anna’s Hoeve)

Het bestuur hoopt op uw aanwezigheid: u bent van harte welkom!

Geschreven door

Laatste nieuws

De nieuwe Koerier is uit
28 november 2023door
Feestelijke opening Groene Schakel
20 september 2023door
Uitnodiging Opening Groene Schakel – Nieuwsbrief 16 september 2023
16 september 2023door
Op de schop
4 juli 2023door
Nieuwe weg bij Anna’s Hoeve ‘soort pretpark’
8 juni 2023door
Excursies naar de natuurverbinding bij Anna’s Hoeve!!
27 april 2023door
Kees van Vliet 10 jaar coördinator Bosploeg
26 april 2023door
Bevriezen biedt kansen
27 maart 2023door
Afsluiting fietspad en Weg over Anna’s Hoeve (bericht van de provincie)
27 februari 2023door
Herinrichting Anna’s Hoeve van start (bericht van de provincie)
17 februari 2023door
Teken petitie tegen 40 meter hoge antenne!!!
2 februari 2023door
Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen…
18 januari 2023door
Bosploegjaar 2022
31 december 2022door
Nieuwsbrief 29 oktober 2022
29 oktober 2022door
Rondleiding Bosploeg over Ecoduct Anna’s Hoeve
7 september 2022door
De Geelbuikschildpad ‘Sam’ van Anna’s Hoeve legt weer eieren
20 juli 2022door
Geen brug te ver voor Gooise natuur
4 mei 2022door
Zaterdag 26 maart 2022 | Rondwandeling Voltooiing Groene Schakel
17 maart 2022door
Het schiet aardig op in natuurgebied Anna’s Hoeve: de bomenkap is afgerond
1 februari 2022door
Op jacht naar exoten aan de rand van Hilversum
26 januari 2022door